Konspektai

Pradžia Konspektai
Siekiant apsaugoti dėstytojų konspektus nuo informacijos nutekėjimo, nuo šiol dėstytojų konspektus galėsite pasiekti tik žinodami kiekvieno jų unikalų kodą.
Jei kodo dar nežinote klauskite dėstytojo:

Linas Čekanavičius
Teodoras Medaiskis
Algimantas Misiūnas
Benas Pladis
Romualdas Valkauskas
Ramunė Budrionytė
Algis Gaižutis
Aušra Rastenienė

Įveskite dėstytojo kodą:


Šie paskaitų konspektai yra autorių teisių objektas. Šių konspektų ar jų dalių negalima - kopijuoti, publikuoti, platinti, perleisti kitiems asmenims, ar kaip kitaip naudoti ne pagal paskirtį be autoriaus žinios ar sutikimo. Šias teises gina Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas bei kiti LR įstatymai.

Čia galite rasti nuorodas į dėstytojų tinklapius bei konspektus be slaptažodžių: 

Dėstytojas Konspektas
Gintautas Bareikis Algebros ir analizės geometrijos pagrindai 
Jurgita Judickienė
Civilinė teisė ; Darbo teisė
Vita Karpuškienė Ekonometrija
Bronius Povilaitis  
Pinigai ir kreditas:
Kurso Pinigai ir kreditas programa 2008 m ruduo
Pinigų teorija 2008
P
inigų sistema 2008
L
abai naudingi interneto adresai
L
abai naudingi interneto žodynai
I
nvestavimo interneto nuorodos
P
inigų ir kreditų seminarų temos 2008
K
reditas ir palūkanos
I
nvesticinis žaidimas
K
redito sistema
K
omercinių bankų operacijos
C
entriniai bankai
Pranešimas. Monetarinės politikos strategijos bei privalomųjų atsargų reikalavimai
Pranešimas. Europos, Jav, Japonijos centrinių bankų pinigų politikos įgyvendinimo PRINCIPAI
C
entrinių bankų operacijos - praktika
Pranešimas. ECB, JAV ir Japonijos centrinių bankų atvirosios rinkos operacijos ir nuolatinės galimybės
Pranešimas. ECB, JAV ir Japonijos centrinių bankų pinigų politikos priemonės 
Dalius Sefarinas Kokybės valdymas
Sigitas Urbonavičius Marketingo valdymas