EFSA RSS srautas http://www.efsa.lt EFSA naujienos Mon, 30 May 2016 05:58:32 GMT Kviečiame susipažinti su rudens semestro vertinimo rezultatais - EFSA http://www.efsa.lt/kvieciamesusipazintisu-rudens-semestro-vertinimorezultatais74346-1-1329.html http://www.efsa.lt/kvieciamesusipazintisu-rudens-semestro-vertinimorezultatais74346-1-1329.html <span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">Kviečiame susipažinti su rudens semestro vertinimo rezultatais. Anketas užpildė net 1990 Ekonomikos fakulteto studentų. Anketoje vertinome fakulteto aplinką, bibliotekos (MKIC) ir ITTC teikiamas paslaugas bei žinoma dėstytojų darbą ir studijų kokybę.</span><br /> <br /> <a href="http://www.efsa.lt/failai/Semestro vertinimo anketa 2014-2015_rudens semestras_rezultatai.doc">Rudens semestro vertinimo lentelė.</a> Skelbiami kandidatai į VU SA prezidento postą ir Revizijos komisiją - EFSA http://www.efsa.lt/skelbiamikandidatai-ivu-sa-prezidento-postair-revizijoskomisija74346-1-1328.html http://www.efsa.lt/skelbiamikandidatai-ivu-sa-prezidento-postair-revizijoskomisija74346-1-1328.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Balandžio 23 d. 23:59 val. baigėsi registracija į Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) prezidento postą ir Revizijos komisiją. &Scaron;iemet norą užimti prezidento pareigas parei&scaron;kė vienas kandidatas&nbsp;&ndash; &scaron;iuo metu &scaron;ią poziciją užimantis Andrius Uždanavičius.</span></span></p> <ul style="margin-bottom: 1em; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <li style="margin-bottom: 0.3em;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Kandidato į VU SA prezidento poziciją Andriaus Uždanavičiaus&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a href="http://vusa.lt/uploads/user/files/andrius_u%C5%BEdanavi%C4%8Dius_cv.pdf" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194); font-size: 8pt;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">CV</span></a></strong></span><strong></strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">,&nbsp;</span></span><strong><a href="http://vusa.lt/uploads/user/files/andrius_u%C5%BEdanavi%C4%8Dius_motyvacinis_lai%C5%A1kas.pdf" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194); font-size: 8pt;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">motyvacija&nbsp;</span></span></a></strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ir&nbsp;</span><strong><a href="http://vusa.lt/uploads/user/files/andrius_u%C5%BEdanavi%C4%8Dius_veiklos_gair%C4%97s.pdf" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194); font-size: 8pt;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">veiklos gairės</span></span></a></strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</span></span></li> </ul> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Siekį tapti revizijos komisijos nariais i&scaron;rei&scaron;kė du kandidatai&nbsp;&ndash; Julija Lekavičiūtė ir Benas Arvydas Grigas.</span></span></p> <ul style="margin-bottom: 1em; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <li style="margin-bottom: 0.3em;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Kandidatės į VU SA revizijos komisiją Julijos Lekavičiūtės&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a href="http://vusa.lt/uploads/user/files/cv_revizijai.pdf" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">CV</span></a></strong></span><strong></strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">,&nbsp;</span></span><strong><a href="http://vusa.lt/uploads/user/files/motyvacinis_lai%C5%A1kas_jl.pdf" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">motyvacija</span></span></a></strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</span></span></li> <li style="margin-bottom: 0.3em;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Kandidato į VU SA revizijos komisiją Beno Arvydo Grigo&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a href="http://vusa.lt/uploads/user/files/cv_benas.pdf" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">CV</span></a></strong></span><strong></strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">,&nbsp;</span></span><strong><a href="http://vusa.lt/uploads/user/files/motyvacinislai%C5%A1kas_benas.pdf" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">motyvacija</span></span></a></strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</span></span></li> </ul> <div id="content" style="color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <div id="col-1" style="float: left; width: 752px; padding: 10px; border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(227, 226, 226); margin-right: -1px;"> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">VU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija &scaron;iais metais vyks gegužės 9 d. (&scaron;e&scaron;tadienį) Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC). Jos metu bus pristatomos organizacijos veiklos ir finansinės ataskaitos, renkamas organizacijos prezidentas ir revizijos komisija.&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) &ndash;&nbsp;efektyviai Vilniaus universiteto studentams atstovaujanti ekspertinė &scaron;vietimo organizacija, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studento savirai&scaron;kai.</span></span></p> </div> </div> VU SA EF ataskaitinė – rinkinimė konferencija jau balandžio 28 d. - EFSA http://www.efsa.lt/vu-sa-ef-ataskaitinerinkinimekonferencija-jaubalandzio28-d74346-1-1327.html http://www.efsa.lt/vu-sa-ef-ataskaitinerinkinimekonferencija-jaubalandzio28-d74346-1-1327.html Ne už kalnų, balandžio 28 dieną, įvyks VU SA EF ataskaitinė - rinkiminė konferencija!<br /> <br /> Ataskaitinės &ndash; rinkiminės konferencijos metu bus pristatoma VU SA EF 2014 &ndash; 2015 metų veiklos ataskaita, taip pat rinksime:<br /> <br /> VU SA EF pirmininką.<br /> VU EF GAT koordinatorių.<br /> VU SA EF Valdybą.<br /> Atstovus į EF Tarybą.<br /> Atstovus į kitas EF institucijas.<br /> Atstovus į VU SA Parlamentą.<br /> Delegatus į VU SA ataskaitinę - rinkiminę konferenciją.<br /> <br /> Norą kandidatuoti į VU SA EF pirmininko postą norą parei&scaron;kė Ugnė Pocevičiūtė.<br /> Susipažinti su kandidato į VU SA EF pirmininkus CV ir motyvaciniu lai&scaron;ku galite čia: <a href="http://www.efsa.lt/failai/Ugnė_Pocevičiūtė_CV_3.pdf">Ugnės Pocevičiūtės CV</a>,<em>&nbsp;</em><a href="http://www.efsa.lt/failai/Ugnė_Pocevičiūtė_Motyvacinis_2.pdf">motyvacinis</a><em>&nbsp;</em>ir <a href="http://www.efsa.lt/failai/prašymas_įregistruoti_Ugnė_2.pdf">pra&scaron;ymas įregistruoti</a>.<br /> <br /> Konferencijos darbotvarkę galite rasti <a href="http://www.efsa.lt/failai/2015_darbotvarkė.pdf">čia</a>.<br /> Susitinkame Balandžio 28 d. 18&nbsp;val. VU EF JR1 auditorijoje!<br /> <br /> Vieningai Už Studentų Ateitį! Šlovės laboratorijos konkursas - puiki proga atsiskleisti - EFSA http://www.efsa.lt/sloves-laboratorijoskonkursaspuikiprogaatsiskleisti74346-1-1326.html http://www.efsa.lt/sloves-laboratorijoskonkursaspuikiprogaatsiskleisti74346-1-1326.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Prasidėjo dalyvių registracija į tarptautinį konkursą &bdquo;&Scaron;lovės laboratorija&ldquo;, kurio tikslas &ndash; paskatinti studentus ir jaunuosius mokslininkus, atstovaujančius biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų sritims, supažindinti su savo mokslo sritimi plačiąją visuomenę. Lietuvoje mokslo populiarinimas taip pat labai aktualus. &Scaron;įmet kartu su Britų taryba konkursą organizuoja Vilniaus universitetas.</span></em></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Kalbiname VU mokslo reikalų prorektorių prof. Eugenijų Butkų.</span></em></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><em><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Kuo Jums &scaron;is konkursas atrodo ypatingas?</span></em></strong></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Visų pirma, tai tarptautinis konkursas. Jis vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų &scaron;alių. I&scaron;takos &ndash; Britų tarybos rengiamame ir tęsiamame konkurse. Manau, kad tai puiki galimybė dalyviams ir žiūrovams pamatyti ir palyginti, kaip mokslas populiarinamas kitose &scaron;alyse, kokios tendencijos, įdomesni metodai. Daugelyje &scaron;alių intensyviai diskutuojama apie tai, kad mokslininkai turi mokėti pristatyti visuomenei naujausius mokslo pasiekimus ir kaip tai reikėtų daryti.</span></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><em><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Ar jauniems mokslininkams svarbu mokėti patraukliai pristatyti savo idėją visuomenei</span></em><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">?</span></strong></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Jauniems tai ypač svarbu, nes vyresniems, didesnę patirtį sukaupusiems mokslininkams tai padaryti lengviau. Jauniems mokslininkams, pradedantiems savo kelią, tai yra galimybė ne tik kitiems perteikti mokslo pasiekimus, bet ir patiems geriau, ai&scaron;kiau pamatyti savo mokslo rezultatų kontekstą.</span></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><em><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Ar tikitės aktyvaus dalyvavimo? Lietuviai nėra tokie atviri, lengvai bendraujantys?</span></em></strong></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Remdamasis ankstesne patirtimi galiu pasakyti, kad yra labai entuziastingai į tokį formatą žiūrinčių&nbsp; žmonių. Tai ir nemenkas i&scaron;&scaron;ūkis &ndash; per trumpą laiką suprantamai pristatyti savo ar platesnius mokslinius pasiekimus. O tokie konkursai paskatina susikoncentruoti ir apmąstyti tai, kas pasiekta. Tikiuosi, kad aktyvumas bus nemenkas. Patirtis rodo, kad galima įtraukti ir studentų organizacijas, doktorantus, todėl tikiuosi, kad dalyvių netrūks.</span></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><em><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Kodėl apsispręsta, kad Lietuvoje būtent Vilniaus universitetas tampa &bdquo;&Scaron;lovės laboratorijos&ldquo; organizatoriumi?</span></em></strong></span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Vilniaus universitetas &scaron;iame konkurse labai aktyviai dalyvauja nuo pat pradžių, jau daugiau nei penkerius metus. Mūsų dalyvių buvo daugiausia, o ir vertinimo komisijose dirbo daugiausia VU mokslininkų. Praėjusiais metais buvome pagrindiniai Britų tarybos partneriai, o &scaron;įmet buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę kartu su Britų taryba tapti pagrindiniais konkurso organizatoriais. Žinoma, tai nėra paprasta, bet suteikia galimybę atsiskleisti mūsų potencialui. Vilniaus universitetas yra lyderiaujantis universitetas ir atsiranda puiki proga patvirtinti tą lyderystę.</span></span></p> VU EF studentai kviečia visus Lietuvos moksleivius susipažinti su fakultetu! - EFSA http://www.efsa.lt/vu-ef-studentaikvieciavisuslietuvos-moksleiviussusipazintisu-fakultetu74346-1-1325.html http://www.efsa.lt/vu-ef-studentaikvieciavisuslietuvos-moksleiviussusipazintisu-fakultetu74346-1-1325.html <div> Sveiki Lietuvos Moksleiviai!</div> <div> &nbsp;</div> <div> 2015 m. balandžio 14 d. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentai kviečia visus&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Lietuvos moksleivius, kuriems rūpi jų ir &scaron;alies ateitis, susipažinti su Vilniaus universiteto&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ekonomikos fakultetu (VU EF) &quot;i&scaron; kitos pusės&quot;.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Studentai bus supažindinti vyresniųjų kolegų studentų su Ekonomikos fakultetu, studijų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> galimybėmis čia, turės progos pamatyti dalį studenti&scaron;ko gyvenimo ypatumų, pabendrauti su&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> dėstytojais, sudalyvauti konkursuose bei pramogose.<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Registracija iki balandžio 12 d. adresu http://goo.gl/forms/i1e2krtwM7&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Daugiau informacijos adresu www.ef.vu.lt&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Nepraleisk &scaron;anso atvykti ir sužinoti daugiau, griebk klasioką ar net visą klasę drauge ir pirmyn į&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Vilnių &ndash; nes studijos Ekonomikos fakultete - žinių pamatas sėkmingai karjerai kurti.</div> VU SA: Studentai neturi būti atsakingi už sistemines švietimo problemas - EFSA http://www.efsa.lt/vu-sastudentaineturi-buti-atsakingiuz-sistemines-svietimo-problemas74346-1-1318.html http://www.efsa.lt/vu-sastudentaineturi-buti-atsakingiuz-sistemines-svietimo-problemas74346-1-1318.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <br /> &Scaron;vietimo ir mokslo ministerijos (&Scaron;MM) užmojai sugrąžinti dalį valstybės lė&scaron;ų apmokestinant studentus, nutraukusius studijas per pirmąjį savo studijų semestrą, neprivers abiturientų atsakingiau rinktis kur stoti, savo kreipimesi į ministrą Dainių Pavalkį ir premjerą Algirdą Butkevičių teigia Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA).</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Siūlomame Vyriausybės nutarimo projekte siekiama užtikrinti, jog valstybės biudžeto lė&scaron;os, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamuose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis būtų grąžinamos į &scaron;alies biudžetą, kai asmenys nutraukia studijas savo noru, nei&scaron;skiriant atvejų, kai asmenys nutraukia studijas per pirmąjį studijų semestrą, kaip buvo iki &scaron;iol. Tokia tvarka, anot ministerijos, turėtų paskatinti būsimus ir esamus studentus atsakingiau rinktis savo studijas ir veiksmingiau panaudoti valstybės lė&scaron;as.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Vis dėlto, studentų atstovai atkreipia dėmesį, jog abiturientams, renkantis studijas, nėra sukuriamos visos galimybės gauti tinkamą ir kokybi&scaron;ką informaciją tiek apie studijų programas, tiek apie auk&scaron;tąsias mokyklas tam, kad jie galėtų apgalvotai priimti sprendimą, o atsakomybė ir vėl permetama studentams, nors problemos egzistuoja ne dėl individualių, o sisteminių priežasčių.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> &bdquo;Auk&scaron;tųjų mokyklų atskaitomybė visuomenei, numatyta Mokslo ir studijų įstatyme, nėra užtikrinama. Dažnai neskelbiamos i&scaron;orinių vertinimų i&scaron;vados, studentų atsiliepimai apie studijų programas ir net informatyvūs programų apra&scaron;ai, i&scaron; kurių abiturientai galėtų spręsti apie jų turinį. Negana to, Valstybės kontrolės i&scaron;vados parodė, jog daugybę pinigų kainavusi profesinio orientavimo sistema efektyviai veikia tik nedaugelyje vidurinio lavinimo įstaigų, todėl mokiniai negauna tinkamų profesionalių konsultacijų, galinčių padėti apsispręsti karjeros pasirinkimo klausimais&ldquo;, &ndash; dėsto VU SA prezidentas Andrius Uždanavičius.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Kreipimesi į ministeriją taip pat pažymima, jog &scaron;vietimo sistemoje vis dar akivaizdžiai trūksta lankstumo &ndash; abiturientai, turėdami galimybę bendrojo priėmimo sistemoje i&scaron;dėlioti nemažą skaičių pasirinkimų, vėliau niekaip negali nulemti savo studijų eigos. Dažnai studijų programos struktūra yra pakankamai griežta, nepaliekama laisvė pačiam susidaryti savo studijuojamos programos planą ir pasirinkti labiausiai tinkamus dalykus, o perėjimas i&scaron; vienos studijų programos į kitą, i&scaron;laikant valstybės finansuojamą vietą, i&scaron;lieka stipriai apribotas.<br /> <br /> &Scaron;altinis: <a href="http://vusa.lt/vu-sa-studentai-neturi-buti-atsakingi-uz-sistemines-svietimo">ČIA</a></p> Įvyko VU EF Boulingo turnyras - EFSA http://www.efsa.lt/ivykovu-ef-boulingo-turnyras74346-1-1314.html http://www.efsa.lt/ivykovu-ef-boulingo-turnyras74346-1-1314.html <strong>Įvyko VU EF Boulingo turnyras</strong><br /> <br /> Vakar, gruodžio 10 dieną, įvyko VU EF boulingo turnyras. I&scaron; viso turnyre dalyvavo net 12 komandų. Viena i&scaron; jų buvo dėstytojų, kurie puikiai pasirodė ir liko ketvirti. Džiaugiamės, kad dėstytojai prisidėjo prie &scaron;io puikaus vakaro praleisto drauge. Pirmą vietą turnyre užėmė komanda &bdquo;Narikai&ldquo;, antrą vietą užėmė komanda &bdquo;Pim Pals&ldquo;, o trečią vietą &ndash;&nbsp;&bdquo;Eržilai ir jų ciolė&ldquo;.<br /> Vakaras tikrai buvo labai linksmas, netrūko juoko, geros nuotaikos bei palaikymo ir džiaugsmo &scaron;ūksnių. Dėkojame visiems dalyvavusiems!<br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/10_1.JPG" style="width: 400px; height: 300px;" /> Tarptautinė žmonių su negalia diena - EFSA http://www.efsa.lt/tarptautinezmoniu-su-negaliadiena74346-1-1310.html http://www.efsa.lt/tarptautinezmoniu-su-negaliadiena74346-1-1310.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Gruodžio mėnesį Vilniaus universitete jau antrus metus i&scaron; eilės bus minima Tarptautinė žmonių su negalia diena. Renginiai &scaron;įkart truks dvi dienas.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Gruodžio 2 d.</strong>&nbsp;VU SA programos &bdquo;Be etikečių&ldquo; organizuojamas renginys &bdquo;Ten pat, bet kitaip&ldquo; suteiks galimybę pažinti Universitetą kitomis juslėmis &ndash; taip, kaip jį jaučia studentai, turintys fizinę negalią.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> 14:30 - 16:00 Paskaita &quot;Lietuvių gestų kalbos vartojimas auk&scaron;tosiose mokyklose&quot;</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Paskaitą ves Surdologijos centro darbuotojos A. Zabulionytė ir I. Mikalauskaitė. I&scaron; gestų kalbos vertėjaus &scaron;io centro vertėjos. Be abejo, galėsite sužinoti atsakymus į jums rūpimus klausimus apie gestų kalbą, Surdologijos centro veiklą, kurtumą.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> 16:30 - 18:00 Kūrybinės dirbtuvės &quot;Neregimas pasaulis&quot;</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Aklieji žmonės gyvena savo jutiminių vaizdinių susikurtame pasaulyje, kuris labai skiriasi nuo regimojo. Siekiant suartinti &scaron;iuos du pasaulius ir paskatinti abipusį bendravimą, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurios meninės rai&scaron;kos metodų pagalba padeda atskleisti uždangą į &scaron;į paslaptingą &bdquo;Neregimą pasaulį&ldquo; ir geriau suvokti aklojo gyvenimą tamsoje.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Dirbtuvių metu būtina turėti skarelę ar kitą akių dangalą.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Vietų skaičius ribotas, registracijos nuoroda:&nbsp;<a href="http://goo.gl/forms/ZosgwwYHVV" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194);">http://goo.gl/forms/ZosgwwYHVV</a></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Abu renginiai vyks VU Centrinių rūmų 239 auditorijoje.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Renginiai nemokami ir atviri visuomenei.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Gruodžio 3 d.</strong>&nbsp;Konferencija &bdquo;Jaunų žmonių su negalia įtraukimas į Lietuvos &scaron;vietimo sistemą&lsquo;14&ldquo;</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Konferencija vyks jau antrus metus i&scaron; eilės. &Scaron;iųmetės konferencijos metu bus siekiama atsispirti nuo praeitais metais i&scaron;keltų problemų ir kalbama apie tai, kokių konkrečių veiksmų turima imtis, kad studentų su specialiaisiais poreikiais situacija auk&scaron;tosiose mokyklose pagerėtų. Diskusijoms bus kviečiama plati auditorija svečių: nuo VU bendruomenės narių ir kitų auk&scaron;tųjų mokyklų atstovų, iki suinteresuotųjų organizacijų bei valstybinių institucijų atstovų. Konferencija bus rengiama platesniu, ne tik Vilniaus universiteto mastu &ndash; planuojama renginį transliuoti tiesiogiai internetu.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Konferencijos dalyvius pra&scaron;ome registruotis.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Laikas: 15:00 val.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Vieta: Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) Saulėtekio al. 5</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <font color="#679bc2">Registracija į konferenciją</font></p> <p style="margin: 1em 0px; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <a href="https://docs.google.com/forms/d/1ylihcx9HAjwbn6JqaVXXpIHh15G2i0VKhhxveL1TiDM/viewform?usp=send_form"><img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/plakatas su negalia postui.png" style="width: 750px; height: 1062px;" /></a></p> Įvyko Saulėtekio sveikatingumo diena - EFSA http://www.efsa.lt/ivykosauletekio-sveikatingumodiena74346-1-1304.html http://www.efsa.lt/ivykosauletekio-sveikatingumodiena74346-1-1304.html <span style="font-size: 14px;"><strong>Įvyko Saulėtekio sveikatingumo diena</strong></span><br /> <br /> Lapkričio 5 dieną Ekonomikos fakultete įvyko Saulėtekio sveikatingumo diena. &Scaron;ios dienos metu vyko trys labai įdomios ir svarbios mums akcijos bei paskaitos. Tokios kaip kraujo donorystė, kurios metu visi turėjo galimybę paaukoti dalelę savęs ir galbūt kažkam i&scaron;gelbėti gyvybę. Taip pat visi galėjo pasidaryti ŽIV testą ir pasitikrinti regą. Labai smagi ir informatyvi buvo žinių vedėjos Vlados Musvydaitės paskaita, kurioje ji papasakojo apie save, ai&scaron;ku, nepamir&scaron;tant ir sporto.<br /> Tikimės, kad &scaron;i diena Jums ne tik patiko, bet ir buvo naudinga.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/12_1.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /> Įvyko "Saulėtekio jėgos turnyras" - EFSA http://www.efsa.lt/ivykoquotsauletekio-jegosturnyrasquot74346-1-1303.html http://www.efsa.lt/ivykoquotsauletekio-jegosturnyrasquot74346-1-1303.html Spalio 30 dieną VU Sveikatos ir sporto centre įvyko &quot;Saulėtekio jėgos turnyras&quot;. Net 13 VIlniaus universiteto stipruolių dalyvavo prisitraukimų, atsispaudimų lygiagretėse, pritupimų ir &scaron;tangos spaudimo rungtyse. Varžybos trūko netikėtai ilgai - net 2,5 valandos. VU SA EF tikisi, kad dalyviai puikiai praleido laiką su savo bendraminčiais ir įrodė, kas yra stipriausi!&nbsp;<br /> <br /> Varžybų protokolą galite rasti <a href="http://www.efsa.lt/failai/varzybu protokolas.doc">ČIA<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/v1.jpg" style="width: 750px; height: 563px;" /></a>