EFSA RSS srautas http://www.efsa.lt EFSA naujienos Mon, 1 Sep 2014 14:06:44 GMT Vilniaus teritorinė ligonių kasa perspėja pirmakursius - EFSA http://www.efsa.lt/vilniaus-teritorine-ligoniukasa-perspeja-pirmakursius74346-1-1261.html http://www.efsa.lt/vilniaus-teritorine-ligoniukasa-perspeja-pirmakursius74346-1-1261.html <div> <span style="font-size: 14px;"><strong>Pirmakursiai raginami kriti&scaron;kai vertinti gydymo įstaigų atstovų raginimus persira&scaron;yti į&nbsp;</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px;"><strong>naujas gydymo įstaigas</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> Artėjant naujiems mokslo metams Vilniaus teritorinė ligonių kasa (Vilniaus TLK) kartu su Lietuvos studentų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> sąjunga (LSS) ragina studentus būti budrius ir kriti&scaron;kai vertinti į mokymo įstaigas užklystančius kai kurių&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> privačių gydymo įstaigų atstovus, kurie pateikia klaidinančią informaciją ir ragina persira&scaron;yti gydytis į&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> naujas gydymo įstaigas.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> LSS prezidento Pauliaus Baltoko teigimu, studentai kiekvienais metais tampa klinikų taikiniu. Būna atvejų,&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> kai klinikų atstovai veržiasi į paskaitas pristatyti savo įstaigos teigdami, kad prisiregistruoti prie naujos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> gydymo įstaigos yra būtina. Tačiau tai nėra tiesa. Studentai turi teisę patys pasirinkti, kur nori kreiptis ligos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> atveju.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Studentų teigimu, dažnai privačių gydymo įstaigų atstovai atvyksta į mokymo įstaigas ir paskaitų metu už&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> prisira&scaron;ymą jų įstaigose siūlo jaunuoliams įvairių dovanų, nuolaidų, pateikia klaidinančią informaciją apie&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> teritorinių ligonių kasų i&scaron; Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas paslaugas.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Pavyzdžiui, ai&scaron;kinama, kad naujoje gydymo įstaigoje prisira&scaron;iusiam studentui neva galios &bdquo;dvigubas&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> sveikatos draudimas&ldquo;, t. y. ir naujojoje gydymo įstaigoje, ir ten, kur jis gydėsi gyvendamas nuolatinėje&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> gyvenamojoje vietoje, jam bus suteikiama ne tik būtinoji medicinos pagalba, bet ir visos asmens sveikatos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> priežiūros paslaugos. Arba &ndash; kad tik prisira&scaron;iusiems naujojoje gydymo įstaigoje bus i&scaron;duodamos nemokamos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> medicininės pažymos.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Vilniaus TLK direktorius Vytautas Mockus pastebi, kad gydymo įstaigoms ligonių kasa apmoka už&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> prisira&scaron;iusius asmenis, taigi kuo daugiau įstaigos turi prisira&scaron;iusiųjų, tuo didesnį finansavimą gauna. Na, o&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> studentai &ndash; jauni žmonės, jie palyginti retai serga, rečiau lankosi gydymo įstaigose, jiems rečiau reikia skirti&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> kompensuojamuosius vaistus, taigi darbo ir i&scaron;laidų dėl &scaron;ių prisira&scaron;iusiųjų įstaigos turi mažiau.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &bdquo;Kiekvienas jaunuolis turėtų pats apsispręsti, ar jam reikia keisti gydymo įstaigą, kurioje jis galėtų gauti&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> reikiamas gydymo paslaugas. Jei studentas vis dėlto apsisprendė prisira&scaron;yti naujoje gydymo įstaigoje, turėtų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> neskubėti ir i&scaron;sirinkti tą gydymo įstaigą, kurioje i&scaron; tikrųjų nori prisira&scaron;yti&ldquo;, &ndash; pabrėžia V. Mockus.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Vilniaus TLK primena, kad dieninių studijų studentai yra draudžiami valstybės lė&scaron;omis, todėl medicinos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> paslaugos susirgus teikiamos nemokamai tose gydymo įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> teritorinėmis ligonių kasomis dėl konkrečių paslaugų teikimo. &Scaron;ių paslaugų i&scaron;laidos kompensuojamos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lė&scaron;omis.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Gyventojų prisira&scaron;ymo prie gydymo įstaigos tvarką reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro įsakymas,&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> pagal kurį studentas, kaip ir kiekvienas asmuo, gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminę asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir konkretų gydytoją.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &Scaron;is įsakymas numato, kad i&scaron; kito miesto atvykę dieninių studijų studentai arba į nuolatinę gyvenamąją vietą&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> po studijų baigimo grįžę jaunuoliai turi naujai pasirinktai įstaigai mokėti tik simbolinį &ndash; 1 lito dokumentų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> tvarkymo ir medicininių dokumentų persiuntimo mokestį. Tad jei i&scaron; studentų pra&scaron;oma sumokėti įprastinį 10&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> litų mokestį, tai yra neteisėta ir mokėti jiems nereikėtų.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Vilniaus TLK ragina studentus būti atidesnius, i&scaron;siai&scaron;kinti, kokias garantijas jiems suteikia privalomasis&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> sveikatos draudimas, ir netikėti nepagrįstais pažadais.<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Jeigu studentams kyla klausimų arba abejojate i&scaron; gydymo įstaigų gautais atsakymais, į teritorinę ligonių&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> kasą skambinkite &scaron;iais numeriais 8 700 88888, (8 5) 212 0000, ra&scaron;ykite el. pa&scaron;tu info@vlk.lt arba daugiau&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> informacijos ie&scaron;kokite internetinėje svetainėje www.vilniaustlk.lt&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kontaktinis asmuo žiniasklaidai:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Dalia Rauktytė</div> <div> &nbsp;</div> <div> Vilniaus teritorinės ligonių kasos</div> <div> &nbsp;</div> <div> Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius</div> <div> &nbsp;</div> <div> Tel. (8 5) 210 0056</div> <div> &nbsp;</div> <div> Mob. +370 616 05566</div> <div> &nbsp;</div> <div> El. pa&scaron;tas dalia.rauktyte@vlk.lt</div> <div> &nbsp;</div> <div> www.vilniaustlk.lt</div> Nuo rugpjūčio 21 d. prasidėjo prašymų-anketų priėmimas valstybės remiamoms paskoloms gauti - EFSA http://www.efsa.lt/nuorugpjucio21-d-prasidejoprasymuanketu-priemimasvalstybesremiamomspaskolomsgauti74346-1-1258.html http://www.efsa.lt/nuorugpjucio21-d-prasidejoprasymuanketu-priemimasvalstybesremiamomspaskolomsgauti74346-1-1258.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nuo&nbsp;<strong>2014 m. rugpjūčio 21 d. (10 val.) iki rugsėjo 26 d. (24 val.)</strong>&nbsp;studentai kviečiami teikti pra&scaron;ymus valstybės remiamoms paskoloms gauti. Pra&scaron;ymus užpildyti studentai gali prisijungę prie</span><a href="https://studentai.vsf.lt/studentai/" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>Valstybinio studijų fondo informacinės sistemos &quot;Paskola&quot;</strong></span></a><span style="color: rgb(0, 128, 128);">.</span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Pasibaigus pra&scaron;ymų teikimo terminui, fondas patvirtins studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąra&scaron;ą. Jis bus sudarytas atsižvelgiant į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lė&scaron;ų poreikį ir valstybės paskoloms teikti skirtas lė&scaron;as. Studentų sąra&scaron;ą numatoma paskelbti spalio 15 d.</span></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Teisę gauti valstybės remiamą paskolą turi visi auk&scaron;tųjų mokyklų bakalauro, magistro, doktorantūros ir laipsnio nesuteikiančių programų studentai. Paskolų negali gauti tie studentai, kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal anksčiau sudarytas valstybės ar valstybės remiamų paskolų sutartis, kurie yra studijas sustabdę ar i&scaron;ėję akademinių atostogų, arba kurių bendra valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų suma, neįskaičiuojant palūkanų, vir&scaron;ytų 385 BSI (50050 LTL). Valstybės remiamos paskolos neteikiamos užsienio &scaron;alių piliečiams (netaikoma ES ir Europos ekonominės erdvės piliečiams), neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje.</span></p> <div style="color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Rudens semestrą galima gauti &scaron;ias paskolas:</span></span></div> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1. studijų kainai sumokėti (maksimali suma atitinka metinę tos programos kainą, kurioje studijuoja studentas);</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">2. gyvenimo i&scaron;laidoms (maksimali suma 6500 litų, i&scaron;mokama lygiomis dalimis kas mėnesį į asmeninę sąskaitą);</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3. dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (maksimali suma 7800 litų, i&scaron;mokama per vieną kartą į asmeninę sąskaitą).</span></span></p> Vasara - pirmakursių stovyklų bumas - EFSA http://www.efsa.lt/vasara-pirmakursiustovyklu-bumas74346-1-1245.html http://www.efsa.lt/vasara-pirmakursiustovyklu-bumas74346-1-1245.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="font-size: 16px;"><strong><img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/SAM_0850nn.jpg" style="width: 600px; height: 161px;" /><br /> <br /> Vasara - pirmakursių stovyklų bumas</strong></span><br /> <br /> Vasarą bene kiekvienas Vilniaus universiteto fakultetas būsimus savo studentus kviečia į pirmakursių (dar vadinamų fuksais) stovyklas. Ar verta į jas važiuoti, ką naujo jose galima sužinoti, kokia pirmakursių stovyklų istorija, pasakoja Vilniaus universiteto Studentų atstovybės atstovas ry&scaron;iams su visuomene Ervinas Spūdys. Susipažinti su pirmakursių stovyklomis galite&nbsp;<a class="fancybox-youtube" href="https://www.youtube.com/watch?v=Aau7thxYLoc" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194);">čia</a>.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Kaip ir kam kilo pirmosios pirmakursių stovyklos idėja, kada tai vyko?</strong></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Pirmoji fuksų stovykla buvo surengta prie&scaron; trylika metų. Idėją, remiantis to meto užsienio &scaron;alių pavyzdžiu, i&scaron;kėlė ir pirmoji Lietuvoje įgyvendino Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) siekdama užtikrinti sklandų pirmakursių įsiliejimą į universiteto gyvenimą, kadangi baigus mokyklą kyla itin daug įvairiausių klausimų: ar teisingai pasirinkau studijas, i&scaron; kokių dalykų jos susideda, kuo skiriasi universiteto sistema nuo mokyklos, kokie dėstytojai dėstys, ką, be studijų, dar galiu veikti universitete ir pan.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Kiek stovyklų dabar organizuojama universitete?</strong></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Fuksų stovyklas organizuoja kiekvienas akademinis padalinys (fakultetas), vadinasi, i&scaron; viso jų yra 16. Vienuose padaliniuose studijų programų daugiau, kituose &ndash; mažiau, todėl į dalį jų gali vykti atrankos, kadangi ne visus, kad ir kaip norėtume, galime priimti dėl riboto vietų skaičiaus stovyklose. Kai norinčių yra daugiau, nei galime priimti, vieni fakultetai priima labiausiai motyvuotus studentus, kiti &ndash; atrenka atsitiktinai.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Kokia nauda būsimam studentui i&scaron; dalyvavimo pirmakursių stovykloje?</strong></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Mūsų tikslas stovyklose &ndash; sklandžiai integruoti studentus prie&scaron; pradedant naują gyvenimo etapą &ndash; studijas universitete. Fuksų stovyklose jie susipažįsta su būsimais kurso draugais, dėstytojais, administracija, taip pat supažindiname su veikla, kuria galima užsiimti greta studijų. Pristatomos universiteto organizacijos, tokios kaip Studentų atstovybė, studentų mokslinės draugijos, studentų korporacijos ir kitos, kuriose galima gilinti turimas žinias ir įgyti naujų. Stovyklų metu pirmakursiams diegiame akademinio sąžiningumo ir etikos, tolerancijos ir bendradarbiavimo principus, kuriais remiasi visa universiteto idėja.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Kokie pagrindiniai tikslai jas organizuojant?</strong></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Stovyklos skirtos būtent pirmakursiams, kurie siekia pažinti universitetą i&scaron; vidaus dar prie&scaron; pradėdami studijuoti. Įstojusiems studentams yra itin daug svarbios akademinės ir socialinės informacijos, su kuria juos supažindina jų kuratoriai &ndash; vyresnių kursų studentai. Be to, būna smalsu susipažinti su būsimais kursiokais, pažinti dėstytojus ir procesus, vykstančius universitete. Tad fuksų stovykla &ndash; vienintelė ir nepakartojama proga tai padaryti dar prie&scaron; atveriant savo fakulteto duris.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Organizuojant stovyklą visuomet pirmenybė teikiama kokybi&scaron;kam jos turiniui, t. y. tam, kad studentai, sumokėję ir nuvažiavę į stovyklą, gautų ne tik tai, ko tikisi, bet ir dar daugiau, i&scaron;sivežtų nepamir&scaron;tamus įspūdžius. Neabejotinai fuksų stovykla yra vienas įsimintiniausių momentų studento gyvenime, tad kiekvienais metais tam intensyviai ruo&scaron;iamės, organizuojame daugybę mokymų ir užtikriname auk&scaron;tą organizacinę kokybę bei auk&scaron;tas kuratorių kompetencijas, o stovyklų kainą nustatome prieinamą studentams.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Kokios pirmakursių stovyklų tradicijos?</strong></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Tradici&scaron;kai kiekvienoje stovykloje studentai supažindinami su įvairiomis savo padalinio tradicijomis, bendruomene. Pabrėžiame, kad esame dalis geriausio Lietuvoje universiteto, kurio ateitis priklauso ir nuo to, kokie mes būsime studentai. Skatinama studentų savirai&scaron;ka, ai&scaron;kiname, kad ne tik universitetas formuoja mus, bet ir mes universitetą.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Ar stovykloje laukia vien pramogos, o gal ir rimti užsiėmimai?</strong></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Kiekviena stovykla prasideda nuo įvairiausių susipažinimo, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą skatinančių žaidimų, vyksta įvairios paskaitos apie studijas, atvyksta dėstytojai, administracija, mokslo, verslo, politikos atstovai. Be abejo, kiekvienoje stovykloje gausu ir pramogų: žaidimų, orientacinių varžybų, tad jos būna ne tik įdomios, intelektualios, bet ir smagios bei aktyvios.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> &nbsp;</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <em>VU Naujienos inf.</em></p> Pirmakursių stovykla – pirmas žingsnis į universiteto gyvenimą - EFSA http://www.efsa.lt/pirmakursiustovykla-pirmas-zingsnis-iuniversiteto-gyvenima74346-1-1242.html http://www.efsa.lt/pirmakursiustovykla-pirmas-zingsnis-iuniversiteto-gyvenima74346-1-1242.html <div class="itemIntroText" style="margin: 0px; padding: 4px 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23.040000915527344px; list-style: decimal inside; color: rgb(85, 85, 85);"> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;"> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/Failai/Naujienu foto/Fuxu_stovykla2.jpg" style="width: 750px; height: 355px;" /><br /> <br /> Prie&scaron; pirmojo kurso pradžią kviečiame dalyvauti pirmakursių stovykloje, kurioje galėsite susipažinti su savo būsimais kurso draugais, kuratoriais bei studijomis!</p> </div> <div class="itemFullText" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 23.040000915527344px; color: rgb(85, 85, 85);"> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;"> Dalyvavimas pirmakursių stovykloje &ndash; unikali galimybė gauti atsakymus į visus rūpimus klausimus, susijusius su studijomis ar studenti&scaron;ku gyvenimu i&scaron; pirmų lūpų &ndash; lygiai tą pačią studijų programą pasirinkusių vyresnių kursų studentų. Stovyklų dalyviai ne tik sužino atsakymus į įvairius rūpimus klausimus, tačiau ir susipažįsta su būsimais dėstytojais ir kurso draugais.</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: justify;"> Universiteto tvarka niekada su ja nesusidūrusiam žmogui gali pasirodyti itin sudėtinga, ir būtent dėl to prie&scaron; tryliką metų Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) surengė pirmąją pirmakursių stovyklą. Nors keitėsi laikai ir stovyklų organizatoriai, misija i&scaron;liko tokia pati &ndash; suteikti reikalingų žinių ir i&scaron;tiesti patikimą ranką naujiesiems Universiteto studentams.<br /> &nbsp;</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px;"> Susipažinsite ir su veikla, kuria galite užsiimti studijuodami &ndash; studentų atstovybės ir kitų universiteto ar jūsų pasirinkto fakulteto organizacijų veikla. Stovyklos taip pat suburia gausų būrį svečių: mokslo, verslo, visuomeninių organizacijų, politikos atstovų.</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px;"> Tad nedvejokite, griebkite būtiniausius daiktus ir atvykite pasiimti savo žemėlapio į Universiteto pasaulį. Detalesnę informaciją apie pirmakursių stovyklas rasite aplankę&nbsp;<a href="http://www.fuxai.lt/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); transition: color 0.15s linear; -webkit-transition: color 0.15s linear;" target="_blank">www.fuxai.lt</a>.<br /> <br /> Įdomų bei smagų video apie VU pirmakursių stovyklas gali rasti <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Aau7thxYLoc">ČIA</a></p> </div> Kitą savaitę 4 dienų festivalyje susitiks pusantro šimto verslo, kultūros, politikos ir mokslo atstovų - EFSA http://www.efsa.lt/kita-savaite4dienufestivalyjesusitiks-pusantro-simtoverslokulturospolitikosir-mokslo-atstovu74346-1-1238.html http://www.efsa.lt/kita-savaite4dienufestivalyjesusitiks-pusantro-simtoverslokulturospolitikosir-mokslo-atstovu74346-1-1238.html <div> <div> <strong>Kitą savaitę 4 dienų festivalyje susitiks pusantro &scaron;imto verslo, kultūros, politikos ir mokslo atstovų</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Visuomenės harmonizavimo parke liepos 10-13 dienomis vyksiančio Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> organizatoriai pristato pilną renginio programą. Verslo, politikos, kultūros ir mokslo festivalyje lankytojai girdės&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> prane&scaron;imus apie ateities maistą, Lietuvos pramonę žemėje ir kosmose, drauge su žinomais &scaron;ių sričių specialistais&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> diskutuos auk&scaron;tojo mokslo, asmeninio verslo steigimo, lietuvių meninio identiteto ir kitais klausimais. Renginyje&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> dalyvaus per pusantro &scaron;imto ry&scaron;kių verslo, kultūros, politikos ir mokslo atstovų, vyks sporto turnyrai, lietuvi&scaron;ko kino&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> seansai, žinomų atlikėjų koncertai.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &bdquo;Džiaugiuosi, kad tiek daug veiklių žmonių sutiko festivalyje skaityti prane&scaron;imus, dalyvauti diskusijose, susitikimų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> sesijose, kūrybinėse dirbtuvėse, surengti pasirodymus scenoje. Sulaukiame daug palaikymo ir dėmesio tiek i&scaron;&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> užsienyje gyvenančių lietuvių, tiek tautiečų Lietuvoje &ndash; tai geriausias įrodymas, kad tokie susitikimai yra aktualūs&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> ir reikalingi. Neabejoju, kad tai bus keturios dienos, pilnos vertingų pažinčių ir malonių susitikimų&ldquo;, - kalba viena&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> renginio iniciatorių Ieva Davydenko.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime prie pagrindinių prane&scaron;ėjų prisijungė ilgametis JAV Kongresmenas, buvęs&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> JAV Atstovų rūmų pirmininkas J. D. Hastert, skaitysiantis prane&scaron;imą tema &bdquo;Atsakomybė kurti mūsų pačių istoriją&ldquo;&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> (&bdquo;Responsibility to make our own history&bdquo;). Respublikonų partijos atstovas po 2001 m. rugsėjo 11-osios teroro aktų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> inicijavo antiteroristinių įstatymų, Tėvynės saugumo departamento įkūrimą, tapusiu reik&scaron;mingiausia federalinės&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> valdžios reforma per pastaruosius 50 metų. Nuo 2008 m. jis yra vyriausiasis patarėjas vie&scaron;osios politikos ir teisės&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> klausimais didelėje JAV teisės ir lobizmo kompanijoje &bdquo;Dickstein Shapiro&ldquo;. 2004 m. J. D. Hastert buvo apdovanotas&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Lietuvos didžiojo kunigaik&scaron;čio Gedimino ordinu.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Vieną i&scaron; pagrindinių prane&scaron;imų, pavadinimu &bdquo;Tik dangus yra riba&ldquo;, skaitys ekscentri&scaron;kasis daugiamilijardinės&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> korporacijos &bdquo;Allied Wallet&ldquo; generalinis direktorius Andy Khawaja. Kiekvieno piliečio svarbą globaliame saugume&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> atskleis strateginės komunikacijos, vie&scaron;osios diplomatijos, informacinių ir psichologinių operacijų mokslininkas ir&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> specialistas profesorius J. Michael Waller.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Prane&scaron;imus politikos skiltyje pristatys LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Lietuvos ambasadorius JAV ir&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Meksikai Žygimantas Pavilionis, Algirdas Kau&scaron;pėdas. Diskusijose dalyvaus Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas,&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Rytų Europos studijų centro vyr. analitikas Marius Laurinavičius, Europos Parlamento pirmininko patarėjas ir Belgijos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> lietuvių bendruomenės pirmininkas Arnoldas Pranckevičius, Europos Sąjungos ambasadorius Maskvoje Vygaudas&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> U&scaron;ackas ir kiti.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &bdquo;Verslios Lietuvos&ldquo; inicijuotame prane&scaron;ime įžvalgomis apie asmeninio verslo kūrimą dalinsis pasaulyje žaibi&scaron;kai&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> i&scaron;populiarėjusios vaizdo redagavimo programos &bdquo;Pixelmator&ldquo; vienas įkūrėjų Aidas Dailidė. Neseniai gyventi į Lietuvą&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> sugrįžęs &bdquo;Teo LT&ldquo; generalinis direktorius Kęstutis &Scaron;liužas ir Omano Sultonato garbės konsulė Lietuvoje Boleta&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Senkienė savo prane&scaron;imuose tyrinės Lietuvos makroekonomikos temas.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Mokslo programoje &scaron;e&scaron;tadienį ekonomistas Nerijus Mačiulis pateiks įžvalgas apie technologijas, kurios keičia pasaulį&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> ir darbo rinką. Apie kelią nuo mokslo iki komercinės sėkmės diskutuos LR ūkio viceministras Marius Skarupskas, MITA&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> direktorius Arūnas Karlonas, Lietuvos elektromobilių asociacijos vadybos pirmininkas Laurynas Jokužis. Pasaulio&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> lietuviai kartu su KTU profesore Daiva Leskauskaite palies ir sintetinio maisto temą, nagrinės jo ateities perspektyvas.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Pokalbiui apie tai, koks lietuvi&scaron;kas identitetas aptinkamas lietuvių meninėje kūryboje, kvies teatro režisierius Oskaras&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kor&scaron;unovas, filosofas Kristupas Sabolius, Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadovas Audronis Liuga, kino&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> režisierius Vincas Sruoginis. Tolerancijos ir humanizmo temas savo prane&scaron;ime gvildens VDU profesorius Leonidas&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Donskis.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Visuomenės harmonizavimo parke organizuojamose susitikimų sesijose visi norintys galės tiesiogiai pabendrauti&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> su su Algimantu Čekuoliu, Andriumi Tapinu, Donatu Ulvydu, Gyčiu Ivanausku, Daina Gudzinevičiūte, Remigijumi&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &Scaron;ima&scaron;iumi ir kitais žymiais keliautojais, sportininkais, teisininkais, ra&scaron;ytojais, kino ir teatro režisieriais, barų ir&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> restoranų įkūrėjais ar sėkmingą karjerą padariusiomis asmenybėmis, vyks karjeros mugė, projektų pristatymai.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Jau kitą savaitę prasidėsiančiame festivalyje įvyks i&scaron;skirtinis režisierių Vinco Sruogino ir Jono Ohman tikrais&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> liudytojų pasakojimais paremto filmo &bdquo;Nematomas frontas&ldquo; pristatymas. Auksiniu scenos kryžiumi apdovanoto&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Cezario Graužinio teatro &bdquo;Cezario grupė&ldquo; rodys spektaklį &bdquo;Drąsi &scaron;alis&ldquo;. Sporto entuziastams &ndash; krep&scaron;inio, futbolo,&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> tinklinio turnyrai, pasaulio lietuvių bėgimas. Niujorke gyvenantis lietuvių menininkas Ray Bartkus festivalio metu i&scaron;&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> keliasde&scaron;imties tūkstančių lempučių sukonstruos įspūdingą pakilimo taką primenančią instaliaciją. Lankytojus kvies&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> platus technologinių ir meninių dirbtuvių spektras.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Liepos 10-13 dienomis vyksiančiame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime vakarais scenoje pasirodymus kurs lietuvius&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &scaron;auniausia tauta pasaulyje vadinanti atlikėja Jurga, muzikiniuose M.A.M.A. 2013 apdovanojimuose &bdquo;Metų grupe&ldquo;&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> pripažintas duetas Leon Somov ir Jazzu, grupė &bdquo;Skamp&ldquo;, teatrali&scaron;kieji &bdquo;Liūdni slibinai&ldquo;, &bdquo;Biplan&ldquo;, &bdquo;Golden Parazyth&ldquo;,&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> GJan, &bdquo;Keymono&ldquo;, &bdquo;Beissoul &amp; Einius&ldquo;, &bdquo;Saulės Klio&scaron;as&ldquo; ir kiti.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Aktoriaus Mariaus Rep&scaron;io kvietimas į Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą:</div> <div> &nbsp;</div> <div> <a href="http://youtu.be/yojjVqqotQ8">http://youtu.be/yojjVqqotQ8</a></div> <div> &nbsp;</div> <div> Grupės &ldquo;Antis&rdquo; lyderio Algirdo Kau&scaron;pėdo kvietimas į Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą:</div> <div> &nbsp;</div> <div> <a href="http://youtu.be/gcxCNYkvZrc">http://youtu.be/gcxCNYkvZrc</a></div> </div> <div> <a href="http://www.efsa.lt/failai/Programa_web.pdf"><br /> Programa</a></div> VU SA EF komanda susitiko su Ekonomikos fakuleto administracija - EFSA http://www.efsa.lt/vu-sa-ef-komandasusitiko-su-ekonomikos-fakuleto-administracija74346-1-1234.html http://www.efsa.lt/vu-sa-ef-komandasusitiko-su-ekonomikos-fakuleto-administracija74346-1-1234.html VU SA EF komanda susitiko su VU Ekonomikos fakulteto dekanu&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: justify;">prof. J. Martinavičiumi, prodekanu prof. L.Gaižausku ir sporto treneriu R. Turskiu.&nbsp;</span>Susitikime buvo diskutuojama apie bendruomenės stiprinimą, aktyvesnį studentų įtraukimą į fakulteto sportinę veiklą bei sportininkų palaikymą, artėjančių &bdquo;fuksų&ldquo; stovyklų ir rugsėjo pirmosios eisenos pasiruo&scaron;imą bei įgyvendinimą. Buvo nutarta, jog reikia ir toliau glaudžiai bendradarbiauti siekiant pagerinti VU Ekonomikos fakulteto bendruomenės gyvenimą.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/Failai/Naujienu foto/DSC_6293_copy.jpg" style="width: 750px; height: 423px;" /> Pasaulio lietuviams – įspūdingas pakilimo takas, provokuojantis spektaklis ir kalbų pamokos - EFSA http://www.efsa.lt/pasaulio-lietuviams-ispudingas-pakilimo-takas-provokuojantis-spektaklis-ir-kalbupamokos74346-1-1231.html http://www.efsa.lt/pasaulio-lietuviams-ispudingas-pakilimo-takas-provokuojantis-spektaklis-ir-kalbupamokos74346-1-1231.html <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/logo-pljs2014.jpg" style="width: 243px; height: 344px;" /></div> <div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Pasaulio lietuviams &ndash; įspūdingas pakilimo takas, provokuojantis spektaklis ir kalbų pamokos</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> &Scaron;ių metų liepos 10-13 dienomis Visuomenės harmonizavimo parke vyksiančiame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> garsus menininkas Ray Bartkus i&scaron; keliasde&scaron;imtiems tūkstančių lempučių sukonstruotas įspūdingą pakilimo taką. Į&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> verslo, kultūros, politikos ir mokslo festivalį susirinkusiems lankytojams bus rodomas provokuojantis, Auksiniu scenos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> kryžiumi apdovanoto Cezario Graužinio teatro &bdquo;Cezario grupė&ldquo; spektaklis &bdquo;Drąsi &scaron;alis&ldquo;. Po trijų savaičių vyksiančiame&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> renginyje taip pat lauks ir technologinės bei meninės dirbtuvės, kalbų pamokos.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Pirmajame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime su lankytojų pagalba sukūręs originalų paveikslą, &scaron;iemet menininkas&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ray Bartkus ketina sukonstruoti įspūdingą &scaron;viečiančią instaliaciją. Niujorke gyvenantis, pasaulinio garso lietuvių kilmės&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> dailininkas, iliustratorius renginyje, pasitelkdamas beveik &scaron;imtą kilogramų lempučių, sukurs &scaron;viečiančią instaliaciją ir&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Visuomenės harmonizavimo parke esantį kalną pavers menamu lėktuvų pakilimo taku.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &bdquo;&Scaron;i instaliacija - tai ta&scaron;kas, savyje talpinantis tiek i&scaron;eitis, naujus horizontus, svajas ir ateitį, tiek ir grįžimą, i&scaron;takas ir&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> praeitį. Ir tuo būdu, mano manymu, puikiai apibendrina daugelio suvažiavusių &scaron;io renginio lankytojų patirtis. Turbūt ne&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> vienas skrisdamas lėktuvu naktį, besigėrėdamas mirgančiomis apačioje liekančių ar pasitinkančių miestų &scaron;viesomis,&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> i&scaron;gyveno tą &quot;sustok, akimirka žavinga&quot; momentą. &Scaron;ia instaliacija bandysiu tokią akimirką sustabdyti&ldquo;, - mintimis&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> apie būsimą instaliaciją dalinosi Ray Bartkus ir prisipažino, kad &scaron;ią idėją svajojo įgyvendinti jau keletą metų, bet tam&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> nebuvo tinkamos progos.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Režisieriaus Cezario Graužinio vadovaujamas teatras &bdquo;Cezario grupė&ldquo; Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime pristatys&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> dviejų dalių &scaron;maik&scaron;čių situacijų ir saikingo humoro kupiną komediją &bdquo;Drąsi &scaron;alis&ldquo;. Jau daugiau kaip 11 metų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> gyvuojanti &bdquo;Cezario grupė&ldquo; paties kurtais tekstais sieks i&scaron;reik&scaron;ti asmeninį santykį su dabartine Lietuvos realybe ir kartu&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> ie&scaron;kos atsakymų į universalius klausimus: apie ką svajoja statistinis jaunas žmogus Lietuvoje ir ką rei&scaron;kia gyventi čia ir&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> dabar - XXI amžiaus pradžios Lietuvoje.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Liepos 10-13 d. verslo, kultūros, politikos ir mokslo festivalyje lankytojus kvies platus kūrybinių dirbtuvių spektras.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Robotikos mokykla, siekianti paversti lietuvius technologijas kuriančia visuomene, demonstruos, kaip paprastomis&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> technologijomis praturtinti savo gyvenimą, kuriant trimačius objektus kompiuteriu ir verčiant juos fiziniais 3D&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> spausdintuvų pagalba.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Dizainerių Ievos &Scaron;eviakovaitės ir Jolantos Rimkutės tandemas &bdquo;LT identity&ldquo; kiekvienam norinčiam padės susikurti&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> unikalų atvaizdą ant mar&scaron;kinėlių. Menininkė Agnė Ki&scaron;onaitė drauge su renginio lankytojais dekonstruos žymųjį K.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Rusecko paveikslą &bdquo;Pjoveja&ldquo;, paversdama jį &scaron;iuolaikinės lietuvaitės atvaizdu.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Sparčiai populiarėjanti gudrioji kalbų mokykla &bdquo;Bliu Bliu&ldquo; siūlys smagų būdą mokytis įvairių kalbų. Pramoginėje&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> programoje taip pat bus ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybės sukurta sumažinta profesionalių&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> automobilių lenktynių trasa, Jogos užsiėmimai, stalo žaidimai, Lindyhop &scaron;okiai.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Antrajame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime prane&scaron;imus skaitys ir diskusijose dalyvaus daugiau kaip&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> 100 žinomų verslo, kultūros, politikos ir mokslo atstovų. Scenoje koncertus surengs Leon Somov ir Jazzu,&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Jurga, &bdquo;Skamp&ldquo;, &bdquo;Golden Parazyth&ldquo;, &bdquo;Biplan&ldquo;, &bdquo;Liūdni Slibinai&ldquo;, GJan, &bdquo;Keymono&ldquo;, &bdquo;Beissoul &amp; Einius&ldquo; ir kiti.</div> Sesijos finišas jau čia pat? Nepamiršk išsakyti nuomonės apie studijas! - EFSA http://www.efsa.lt/sesijosfinisasjauciapat-nepamirskissakyti-nuomones-apie-studijas74346-1-1230.html http://www.efsa.lt/sesijosfinisasjauciapat-nepamirskissakyti-nuomones-apie-studijas74346-1-1230.html Mielas VU Studente,<br /> Sesijos fini&scaron;o linija jau čia pat? Įveikęs ją,&nbsp;<a href="https://klevas.vu.lt/pls/klevas/logon" target="_blank"><strong>INFORMACINĖS SISTEMOS</strong></a><strong>&nbsp;SKILTYJE &bdquo;APKLAUSOS&ldquo; ANONIMI&Scaron;KAI I&Scaron;SAKYK SAVO NUOMONĘ APIE STUDIJUOTUS DALYKUS IR SEMESTRO STUDIJAS</strong>.<br /> &nbsp;<br /> Kodėl Tavo dalyvavimas toks svarbus?&nbsp;Anoniminiai atsiliepimai pateikiami dalyką dėsčiusiam dėstytojui, studijų programos komiteto pirmininkui, padalinio vadovybei, dėstytojų atestacijos komisijai, geriausių metų dėstytojų atrankos komisijai. Konstruktyvūs ir i&scaron;samūs komentarai sudaro galimybes dėstytojams tobulinti dėstomą dalyką bei gerinti studijų programas.<br /> &nbsp;<br /> I&scaron; anksto dėkojame už aktyvumą!<br /> &nbsp;<br /> Pagarbiai<br /> VU studijų direkcija (<a href="mailto:studijos@cr.vu.lt" target="_blank">studijos@cr.vu.lt</a>, tel. nr. 2687196)<br /> &nbsp;<br /> <em>Ps. Dalyvaudamas apklausose:</em><br /> <strong><em>Būk atsakingas</em></strong><strong><em>!&nbsp;</em></strong><em>Į studentų nuomonę atsižvelgiama tobulinant dalyko dėstymą, studijų programą, atestuojant dėstytoją, todėl vertinimai ir komentarai turi būti itin apgalvoti ir pagrįsti.&nbsp;&nbsp;</em><br /> <strong><em>Būk konkretus</em></strong><strong><em>!</em></strong><em>&nbsp;Tiksliai ir argumentuotai įvardink studijose kylančius sunkumus bei gerąsias savo patirtis, paminėk&nbsp; pavyzdžius.</em><br /> <strong><em>Būk korekti&scaron;kas!&nbsp;</em></strong><em>Užgaulūs, nekorekti&scaron;ki komentarai jokiais atvejais nėra toleruotini, vadovaukis&nbsp;VU Akademinės etikos kodeksu.</em> Apžvelgta Lietuvos mokslo ir studijų būklė - EFSA http://www.efsa.lt/apzvelgtalietuvos-mokslo-ir-studijubukle74346-1-1229.html http://www.efsa.lt/apzvelgtalietuvos-mokslo-ir-studijubukle74346-1-1229.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Birželio 17 d. Lietuvos mokslų akademijoje pristatyta Lietuvos mokslo bei studijų būklės apžvalga, atlikta Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA). Kaip pabrėžia &scaron;vietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, stebėsena padeda pasitikrinti dabartinę padėtį ir nusistatyti kelrodžius ateičiai.</strong></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Pasak D. Pavalkio, diskusijų apie Lietuvos auk&scaron;tąjį mokslą nuolat kyla daug. Tačiau &scaron;vietimo srities profesionalai turi ne tik jas i&scaron;klausyti, bet ir matyti visumą. Mokslo ir studijų būklės analizė &ndash; įrankis norintiems matyti plačiau.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Kaip atskleidė Lietuvos studijų būklės analizė, technologijų ir biomedicinos mokslai vejasi socialinius mokslus &ndash; juos atitinkamai rinktųsi po 19 ir 33 proc. stojančiųjų. Auga vidutinis konkursinis balas technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų studijose. Didėja Lietuvos studentų ir dėstytojų tarptautinis judumas, o mūsų &scaron;alies auk&scaron;tąsias mokyklas renkasi vis daugiau užsieniečių.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Gerėja auk&scaron;tųjų mokyklų infrastruktūra, užtikrinanti palankias studijų sąlygas. Didėja bendros auk&scaron;tųjų mokyklų pajamos. Lietuvos gyventojų, turinčių auk&scaron;tąjį i&scaron;silavinimą, užimtumas yra vienas i&scaron; didžiausių, palyginti su kitomis ES valstybėmis. Auga studijų prieinamumas neįgaliesiems &ndash; turinčių negalią studentų auk&scaron;tosiose mokyklose per de&scaron;imtmetį padaugėjo triskart.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> &bdquo;Apžvalga juodu ant balto konstatuoja, jog studentų paramos sistema Lietuvoje reikalauja pokyčių. Lietuvos studentų finansinė padėtis yra viena prasčiausių Europoje, skatinamosios stipendijos mažos, socialinių stipendijų dėl sugriežtėjusių kriterijų skiriama gerokai mažiau nei anksčiau. Leidinyje pateikta statistika tikrai pravers &scaron;nekantis su politikais apie būtinus pokyčius Lietuvos auk&scaron;tajame moksle&ldquo;, - rezultatus komentuoja Vilniaus universiteto Studentų atstovybės atstovas, leidinio &bdquo;Lietuvos studijų būklės apžvalga&ldquo; redakcinės kolegijos narys Arminas Varanauskas.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Lietuvos mokslo būklės vertinimas rodo, kad Lietuvoje auga investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), o vie&scaron;asis sektorius mokslą finansuoja gerokai daugiau nei privatus lyginant su ES vidurkiu. 2007-2013 m. MTEP infrastruktūrai skirta daugiau nei 1,3 mlrd. litų ES struktūrinės paramos.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Aktyvėja tarptautinis mokslininkų bendradarbiavimas. Fizinių mokslų srityje daugiau nei ketvirtadalį sudaro tarptautinės publikacijos. Siekdama gauti prieigą prie pasaulinio lygio MTEP, Lietuva pradeda dalyvauti bendrose Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrose.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Tyrėjų skaičius Lietuvoje per pastarąjį de&scaron;imtmetį augo ir 2012 m. sudarė beveik 1 proc. &scaron;alies užimtųjų. Didžiausią auk&scaron;tojo mokslo sektoriaus tyrėjų grupę sudaro jauni &ndash; 25-34 m. &ndash; tyrėjai. Lietuva labai gerai atrodo kitų ES &scaron;alių kontekste pagal auk&scaron;tąjį i&scaron;silavinimą įgijusių 30&ndash;34 metų gyventojų dalį, 2012 m. tai sudarė 48,7 proc. tokio amžiaus gyventojų.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> &bdquo;Mokslo ir studijų būklės apžvalgos yra svarbios visai akademinei bendruomenei. Vis dažniau kalbame apie tyrimais grįstą politiką, realiais duomenimis paremtus sprendimus ir &scaron;ie leidiniai įgalina mus tai atlikti. Džiaugiuosi, jog MOSTA savo apžvalgoje &scaron;iemet ypatingą dėmesį skyrė socialinės dimensijos Lietuvos auk&scaron;tajame moksle analizei. Europoje apie tai kalbama itin garsiai, tuo tarpu Lietuvoje tai yra vienas pirmųjų bandymų ir svarbu pastebėti, jog &scaron;is bandymas &ndash; sėkmingas. Analizė ai&scaron;kiai parodo, jog socioekonominiai veiksniai turi didžiulę įtaką auk&scaron;tojo mokslo prieinamumui ir valdžia, matydama &scaron;iuos skaičius, turėtų imtis priemonių situacijai keisti.&ldquo;, &ndash; teigė A.Varanauskas.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> &nbsp;</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <em>&Scaron;is straipsnis parengtas remiantis Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) informacija.</em></p> Praktikos galimybes LR diplomatinėse atstovybėse ir lituanistinio švietimo mokyklose - EFSA http://www.efsa.lt/praktikosgalimybeslr-diplomatineseatstovybeseir-lituanistiniosvietimo-mokyklose74346-1-1223.html http://www.efsa.lt/praktikosgalimybeslr-diplomatineseatstovybeseir-lituanistiniosvietimo-mokyklose74346-1-1223.html <p style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> &Scaron;vietimo mainų paramos fondas kartu su LR &scaron;vietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriumi ir LR užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą gauti paramai studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir neformaliojo bei formaliojo lituanistinio &scaron;vietimo mokyklose užsienio &scaron;alyse 2014-2015 m. m.</p> <p style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> Praktikų vietos siūlomos&nbsp;<strong>įvairių specialybių&nbsp;</strong>(nuo filologų iki IT) studentams. Parai&scaron;kų teikimo laikotarpis iki&nbsp;<strong>birželio 17</strong>&nbsp;dienos.<br /> I&scaron;samesnę informaciją galite rasti&nbsp;<a href="http://www.efsa.lt/failai/Kvietimas teikti paraiskas paramai studentu praktikoms LR diplomatinese atstovybese_2014.pdf" style="font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 25.5px;">čia.</a></p>