EFSA RSS srautas http://www.efsa.lt EFSA naujienos Sun, 23 Nov 2014 05:10:58 GMT Įvyko Saulėtekio sveikatingumo diena - EFSA http://www.efsa.lt/ivykosauletekio-sveikatingumodiena74346-1-1304.html http://www.efsa.lt/ivykosauletekio-sveikatingumodiena74346-1-1304.html <span style="font-size: 14px;"><strong>Įvyko Saulėtekio sveikatingumo diena</strong></span><br /> <br /> Lapkričio 5 dieną Ekonomikos fakultete įvyko Saulėtekio sveikatingumo diena. &Scaron;ios dienos metu vyko trys labai įdomios ir svarbios mums akcijos bei paskaitos. Tokios kaip kraujo donorystė, kurios metu visi turėjo galimybę paaukoti dalelę savęs ir galbūt kažkam i&scaron;gelbėti gyvybę. Taip pat visi galėjo pasidaryti ŽIV testą ir pasitikrinti regą. Labai smagi ir informatyvi buvo žinių vedėjos Vlados Musvydaitės paskaita, kurioje ji papasakojo apie save, ai&scaron;ku, nepamir&scaron;tant ir sporto.<br /> Tikimės, kad &scaron;i diena Jums ne tik patiko, bet ir buvo naudinga.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/12_1.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /> Įvyko "Saulėtekio jėgos turnyras" - EFSA http://www.efsa.lt/ivykoquotsauletekio-jegosturnyrasquot74346-1-1303.html http://www.efsa.lt/ivykoquotsauletekio-jegosturnyrasquot74346-1-1303.html Spalio 30 dieną VU Sveikatos ir sporto centre įvyko &quot;Saulėtekio jėgos turnyras&quot;. Net 13 VIlniaus universiteto stipruolių dalyvavo prisitraukimų, atsispaudimų lygiagretėse, pritupimų ir &scaron;tangos spaudimo rungtyse. Varžybos trūko netikėtai ilgai - net 2,5 valandos. VU SA EF tikisi, kad dalyviai puikiai praleido laiką su savo bendraminčiais ir įrodė, kas yra stipriausi!&nbsp;<br /> <br /> Varžybų protokolą galite rasti <a href="http://www.efsa.lt/failai/varzybu protokolas.doc">ČIA<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/v1.jpg" style="width: 750px; height: 563px;" /></a> Dailės terapijos programa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namuose - EFSA http://www.efsa.lt/dailes-terapijosprograma-vilniaus-sutrikusio-vystymosikudikiuglobos-namuose74346-1-1302.html http://www.efsa.lt/dailes-terapijosprograma-vilniaus-sutrikusio-vystymosikudikiuglobos-namuose74346-1-1302.html <h1> Dailės terapijos programa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namuose</h1> Dailės terapijos programa &ndash; tai savanoriavimo programa, kurioje dalyvauja įvairių profesijų žmonės, nutarę dalį savo laisvalaikio skirti bendravimui su vaikais, augančiais kūdikių globos namuose. &Scaron;is bendravimas vyksta pasitelkiant dailės terapijos metodus. Daug svarbių žmogaus jausmų, minčių ir i&scaron;gyvenimų yra pasąmoningi, ir jie lengviau i&scaron;rei&scaron;kiami ne žodžiais, o per pie&scaron;inius, lipdinius, kitus meno kūrinius, būtent čia į pagalbą ateina dailės terapija. Toks pasąmonės dalykų perkėlimas į realų pasaulį, jų virtimas apčiuopamais kūriniais vaikui padeda geriau suvokti i&scaron;gyvenimus ir spręsti su jais susijusias problemas. Dailės terapija vaikams leidžia i&scaron;reik&scaron;ti jausmus, geriau suvokti save ir savo vidinį pasaulį, ugdo emocinį atsparumą; praplečia vaiko jutimų patirtį, lavina motoriką, vaizduotę ir kūrybingumą; vysto pažintines funkcijas; skatina bendravimą, kalbinę rai&scaron;ką.<br /> <strong>Užsiėmimų tikslas:</strong>naudojant dailės terapijos metodus bei bendraujant su vaikais padėti jiems ugdyti pilnaverčius tarpusavio santykius, susivokti savo jausmuose, i&scaron;mokti tvarkytis su neigiamomis emocijomis, lavinti vaikų vaizduotę, mąstymą, savaranki&scaron;kumą, bendravimo įgūdžius, padėti i&scaron;reik&scaron;ti save.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Uždaviniai:</strong><br /> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bendrauti su vaikais, parodyti jiems dėmesį, sukurti turiningą laiko leidimo būdą;<br /> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lavinti naujų žodžių i&scaron;mokimą, atmintį, dėmesio sukaupimą, kūrybingumą;<br /> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Padėti įsisavinti socialines normas, vaidmenis bei jų reik&scaron;mę, perduoti gamtos ir visuomenės dėsnius, tradicijas;<br /> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Padėti vaikams įveikti baimes, sunkius i&scaron;gyvenimus, i&scaron;mokyti priimtinų elgesio būdų;<br /> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Padėti vaikams įsisąmoninti tiek teigiamus, tiek neigiamus savo jausmus bei emocijas;<br /> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skatinti pasitikėjimą savimi, atsparumą stresui;<br /> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skatinti vaikus kurti pasitikėjimu grįstus tarpusavio santykius, atkurti pasitikėjimą suaugusiais.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Metodai:</strong>užsiėmimus veda dailės terapijos vedėja-savanorė, kuri koordinuoja ir prižiūri užsiėmimo eigą. Kiekvienas užsiėmimas turi temą, pagal kurią vaikai pie&scaron;ia, tapo, lipdo, klijuoja ir pan. Vaikai skatinami laisvai reik&scaron;ti save, pasirinkti, ką ir kaip vaizduoti. Užsiėmimuose dalyvauja tiek pat savanorių, kiek grupėje yra vaikų. Savanoriai kalbina vaikus, skatina juos pasakoti apie tai, ką pavaizdavo. Yra pabrėžiamas santykis 1:1, vienas savanoris bendrauja su vienu vaiku.&nbsp; Siekiama, kad su vienu vaiku bendrautų 1 &ndash; 2 savanoriai, tarp jų užsimegztų ry&scaron;ys. Tai skatina abipusį pasitikėjimą, geresnį vaiko pažinimą.<br /> Grupėje yra susiformavę keletas ritualų, kurie yra atliekami kiekvieną kartą. Tai pasisveikinimas sustojus į ratą, kuriame pasisveikinama su kiekvienu užsiėmimo dalyviu. Taip pat užsiėmimų pabaigoje yra paliekama laiko laisvam savanorio ir vaiko bendravimui, kiekviena diada užsiima labiausiai vaikui tinkančia ir patinkančia veikla: skaito knygeles, konstruoja, vaidina, žaidžia kamuoliu ir pan. Galiausiai užsiėmimo pabaigą vainikuoja atsisveikinimas sustojus į ratą, su vaikais atsisveikinama iki kitos savaitės.<br /> Be to,&nbsp; stengiamasi, kad vieną kartą per mėnesį savanoriai susirinktų į paramos grupę, kurioje jie aptaria dailės užsiėmimų metu kilusius klausimus bei problemas, su kuriomis teko susidurti.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Užsiėmimo trukmė:</strong>1 val. Užsiėmimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 8.30 val.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Užsiėmimų vedėja ir koordinatorė:</strong>vaikų psichologė Anna Sokolčuk, mob. tel. 8 650 19433. el. p. miklasevskajaanna@yahoo.co.uk<br /> &nbsp; Savaitė su Erasmus PRAKTIKANTAIS - EFSA http://www.efsa.lt/savaitesu-erasmuspraktikantais74346-1-1300.html http://www.efsa.lt/savaitesu-erasmuspraktikantais74346-1-1300.html <div> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/Skelbimas susitikimui su praktikantais_bendras-page-001.jpg" style="width: 750px; height: 971px;" /></div> Kviečiame dalyvauti SMD mokslinėje konferencijoje - EFSA http://www.efsa.lt/kvieciamedalyvautismdmokslineje-konferencijoje74346-1-1296.html http://www.efsa.lt/kvieciamedalyvautismdmokslineje-konferencijoje74346-1-1296.html <div> Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija organizuoja kasmetinę&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> mokslinę konferenciją, kaskart suburiančią visus smalsiausius ir turinčius, ką pasakyti&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> visuomenei, fakulteto studentus. &Scaron;iais metais renginys vyks 2014 m. lapkričio mėn. 20 d., tad&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> kviečiame bakalauro ir magistro studijų studentus teikti straipsnius arba ateiti palaikyti savo draugų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> ir pasiklausyti įdomių prane&scaron;imų.<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Konferencijos tikslas yra paskatinti studentus įsitraukti į mokslinę bendruomenę, aktyviau&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> dalyvauti moksliniuose tyrimuose. Renginio metu studentai kviečiami pristatyti savo straipsnius&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> aktualiomis ekonomikos ir vadybos mokslams tematikomis. Straipsniai gali būti rengiami remiantis&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> tyrimais, kurie atlikti studentams ra&scaron;ant baigiamuosius ar kursinius darbus.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px;"><strong>Konferencijos prane&scaron;imų tematikos sritys:</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>&bull; Ekonomika</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>&bull; Vadyba ir verslo administravimas</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Renginio organizatoriai kviečia studentus registruotis ir teikti prane&scaron;imų santraukas (iki 200 žodžių)&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> iki <strong>2014 m. lapkričio mėn. 14 d.</strong> Prane&scaron;imų santraukas pra&scaron;ome siųsti el. pa&scaron;tu: smd@efsa.lt<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Konferencijos vieta: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, II r.).</div> <div> &nbsp;</div> <div> Dalyvių registracija: d<strong>alyviai registruotis gali iki 2014 m. lapkričio mėn. 14 d. atsiųsdami&nbsp;</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>straipsnio santrauką ir visą straipsnį.</strong> Dalyvių darbai bus recenzuojami, o atrinkti darbai&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> publikuojami Studentų mokslinės draugijos konferencijos darbų rinkinyje. Reikalavimus&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> straipsniams galite rasti VU SA EF tinklapyje: http://www.efsa.lt/smd/?p=16 .&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Dalyvio mokesčio nėra.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>I&scaron;kilus klausimams ra&scaron;ykite adresu smd@efsa.lt</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Iki susitikimo SMD&lsquo;14 mokslinėje konferencijoje!</div> KVIEČIAME STUDENTUS DALYVAUTI RAŠINIŲ KONKURSE - EFSA http://www.efsa.lt/kvieciamestudentusdalyvautirasiniukonkurse74346-1-1295.html http://www.efsa.lt/kvieciamestudentusdalyvautirasiniukonkurse74346-1-1295.html <h1 class="mt10" style="margin: 20px 0px 0px; font-family: arial; font-size: 16px; color: rgb(102, 102, 102); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-transform: uppercase; line-height: 15px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> KVIEČIAME STUDENTUS DALYVAUTI RA&Scaron;INIŲ KONKURSE</h1> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia; line-height: 15px;" /> <div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl00_ctl04_label" class="ms-rtestate-field" id="ctl00_PlaceHolderMain_ctl00_ctl04__ControlWrapper_RichHtmlField" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia; line-height: 15px; display: inline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <img alt="rasiniu-konkursas.png" class="ms-rtePosition-2" src="http://www.regula.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2014-metai/2014-10/kvieciame-studentus-dalyvauti-rasiniu-konkurse/rasiniu-konkursas.png" style="border: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 5px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; float: right; width: 392px; background: transparent;" />Komisija, siekdama paskatinti akademinį jaunimą aktyviau domėtis energetikos sektoriaus aktualijomis, taip pat susipažinti su Komisijos vykdoma veikla, pirmą kartą auk&scaron;tųjų ir auk&scaron;tesniųjų mokyklų studentams organizuoja ra&scaron;inių konkursą &bdquo;Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija &ndash; koks jos vaidmuo mano gyvenime?&ldquo;.<br /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">Konkurso tikslai:</strong><br /> - Skatinti studentus domėtis savo teisėmis energetikos, t. y. &scaron;ilumos, gamtinių dujų, elektros, atsinaujinančių i&scaron;teklių bei geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo, srityje bei reik&scaron;ti savo nuomonę minėtais klausimais.<br /> - Gilinti studentų supratimą apie Komisijos veiklą, priimamų sprendimų aktualumą, jų įgyvendinimo ypatumus bei svarbą visuomenės gyvenimui.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">Geriausius darbus pateikusiems studentams bus pasiūlyta galimybė atlikti nemokamą praktiką Komisijoje.</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-decoration: underline; background: transparent;">Laukiame ra&scaron;inių nuo 2014 m. spalio 15 d. iki 2014 lapkričio 14 d.,&nbsp;</span>juos pra&scaron;ome pateikti el. pa&scaron;tu&nbsp;<a href="mailto:rastine@regula.lt" style="color: rgb(201, 132, 0);">rastine@regula.lt</a>.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrojo informacijos centro vyresniąją specialistę Iloną Baronienę el. p.&nbsp;</em><a href="mailto:ilona.baroniene@regula.lt" style="color: rgb(201, 132, 0);"><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">ilona.baroniene@regula.lt</em></a><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">&nbsp;arba telefonu (8 5) 213 4528.</em></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">Detalią informaciją apie konkurso sąlygas, reikalavimus ra&scaron;iniams bei prizus galite rasti&nbsp;</em><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;"><a href="http://www.regula.lt/Puslapiai/vartotojams/rasiniu-konkursas-aukstuju-ir-aukstesniuju-mokyklu-studentams.aspx" style="color: rgb(201, 132, 0);" target="_blank"><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">čia</em></a></strong><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">.&nbsp;</em></p> </div> Tapk valstybės tarnautoju! - EFSA http://www.efsa.lt/tapk-valstybestarnautoju74346-1-1292.html http://www.efsa.lt/tapk-valstybestarnautoju74346-1-1292.html &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/VTD_Seminaras_VU_2014_10_08 (3)-page-001.jpg" style="width: 750px; height: 1061px;" /> Verslauk! - jaunimo verslumą skatinantis projektas, vykstantis jau 10-us metus - kviečia dalyvauti kiekvienam, bent svarstančiam apie savą verslą, skirtuose seminaruose. - EFSA http://www.efsa.lt/verslaukjaunimoversluma-skatinantisprojektas-vykstantis-jau10usmetuskvieciadalyvautikiekvienambent-svarstanciam-apie-sava-verslaskirtuoseseminaruose74346-1-1291.html http://www.efsa.lt/verslaukjaunimoversluma-skatinantisprojektas-vykstantis-jau10usmetuskvieciadalyvautikiekvienambent-svarstanciam-apie-sava-verslaskirtuoseseminaruose74346-1-1291.html <p> <strong>Žilvinas &Scaron;ilėnas</strong><strong>: &bdquo;Nesėkmės receptas &ndash; nieko nedaryti&ldquo;</strong></p> &nbsp;<br /> Verslauk 2014 savo pasirodymą pradeda seminarų ciklu! Rezervuok spalio mėnesio trečiadienio vakarus &ndash; jų metu Tavęs laukia susitikimai su įvairių sričių specialistais, kurie papasakos ne tik, kas tas verslas, bet ir kaip jiems sekėsi žengti pirmuosius žingsius ir augti. Nepamir&scaron;k &ndash; į seminarus reikia registruotis, todėl eik <a href="http://www.verslauk.lt/">www.verslauk.lt</a> ir nepamir&scaron;k to padaryti! O dabar &scaron;iek tiek informacijos apie seminarą, kuris vyks jau spalio 8d.<br /> <br /> Žilvinas &Scaron;ilėnas - politinis bei visuomenės veikėjas, lektorius, straipsnių, analizių ekonomine tema autorius, Laisvosios rinkos instituto (LLRI) prezidentas ir&nbsp; žmogus, manantis, kad&bdquo;nesėkmės receptas yra nieko nedaryti&ldquo;. Tai asmenybė, generuojanti novatori&scaron;kas idėjas bei efektyviai jas skleidžianti visuomenėje, todėl nenuostabu, kad Ž. &Scaron;ilėno interviu, analizės bei straipsniai susilaukia itin daug dėmesio ir yra publikuojami didžiausiuose Lietuvos portaluose bei laikra&scaron;čiuose.<br /> &nbsp;<br /> Ž. &Scaron;ilėnaspradės Verslauk! seminarų ciklą, bandydamas atskleisti, &ldquo;Ką veikia verslininkai?&rdquo;. Smalsus, įkvepiantis ir provokuojantis prane&scaron;ėjas, griaus apie verslą bei verslininkus vyraujančius stereotipus.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&ldquo;Kai vaikas sako &bdquo;užaugęs būsiu gaisrininku&ldquo;, viskas lyg ir ai&scaron;ku, gaisrininkas gesina gaisrus. Tačiau, pasi&scaron;nekėję su tikru gaisrininku, sužinotume, kad jis daro daug daugiau ir įvairesnių darbų, nei tik puola į ugnį. Verslininko veiklą apibrėžti nepalyginamai sunkiau nei gaisrininko&rdquo;, - mano prane&scaron;ėjas, seminare atsakysiantis į tokius klausimus: kokia yra verslininko funkcija? Ar verslininko darbas yra kurti darbo vietas? Ar i&scaron; tikrųjų verslininkai&nbsp; siekia tik pelno? Kas skatina neigiamą visuomenės požiūrį į verslininkus? bei daugelį kitų.<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;&ldquo;Stebuklingo recepto nėra, bet yra nesėkmės receptas: sėdėti prie televizoriaus ir keikti visą pasaulį&rdquo;, - tiesiai &scaron;viesiai rėžia Ž. &Scaron;ilėnas, seminare skatinsiąs nebijoti imtis aktyvios atsakomybės už savo gyvenimą. Prane&scaron;ejo kalba vargu ar paliks abejingų: ji intelektuali, juokinga, ironi&scaron;ka, perkratanti įprastinį mąstymą ir padedanti kitu žvilgsniu pažvelgti ne tikį verslą bei verslininkus, bet ir į save.<br /> <strong>Laikas: </strong>spalio 8d., 18 val.<br /> <strong>Vieta: </strong>ISM 114A aud. (III rūmai) Atėjai, pamatei, įstojai! Paroda "Tarptautinių studijų dienos" - EFSA http://www.efsa.lt/atejaipamatei-istojai-paroda-quottarptautiniu-studijudienosquot74346-1-1286.html http://www.efsa.lt/atejaipamatei-istojai-paroda-quottarptautiniu-studijudienosquot74346-1-1286.html <p style="text-align: center;"> ATĖJAI, PAMATEI, ĮSTOJAI!<br /> <strong>Paroda &ldquo;TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ DIENOS&rdquo;</strong></p> Rugsėjo 25 dieną Vilniuje duris atvers kasmetinė specializuota paroda apie i&scaron;silavinimą užsienyje - &bdquo;TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ DIENOS 2014&ldquo;. Paroda Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra organizuojama nuo 2005 metų, du kartus per metus &ndash; rudenį ir pavasarį. Per tuos metus mūsų paroda tapo žinoma mokiniams ir jų tėveliams, mokytojams, studentams ir jaunimui, įvairių įmonių darbuotojams, visiems, galvojantiems apie mokslus užsienyje. Tai unikalus renginys padedantis priimti sprendimą dėl tolimesnių mokslų užsienyje, nuo Europos iki Kinijos.<br /> <strong>&nbsp;&bdquo;TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ DIENOS&ldquo; Vilniuje įvyks rugsėjo 25 dieną (ketvirtadienį) Radisson Blu Hotel Lietuva konferencijų centre, Konstitucijos&nbsp; pr. 20, nuo 11 val. iki 19 val.</strong><br /> <strong>Įėjimas į parodą nemokamas.</strong><br /> Parodoje dalyvaus daugiau nei 70 mokymo ir &scaron;vietimo įstaigų, kurie pristatys:<br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;auk&scaron;tojo i&scaron;silavinimo studijų programas Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Danijoje,&nbsp; &Scaron;veicarijoje, Kanadoje, Rusijoje, Čekijoje, Kinijoje ir kitose &scaron;alyse;<br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vidurinio ir profesinio i&scaron;silavinimo programas privačiose bei valstybinėse mokyklose,<br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;užsienio kalbų kursus moksleiviams, užsienio kalbų mokytojams, įmonių specialistams bei vadovams,<br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Erasmus+ bei kitas ES jaunimo mainų programas<br /> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IELTS, Cambridge English, ACCA ir kitus egzaminus.<br /> <strong>Auk&scaron;tasis i&scaron;silavinimas.</strong>&nbsp;Susidomėjimas i&scaron;silavinimu užsienyje kiekvienais metais vis didėja. Kiekvienais metais vien tik Didžiojoje Britanijoje bakalauro studijų programas pasirenka daugiau kaip 7 tūkstančiai moksleivių i&scaron; Baltijos &scaron;alių. Daugeliui i&scaron; jų mūsų organizuojamos parodos padėjo i&scaron;sirinkti universitetą ir tinkamą studijų programą. I&scaron; pirmą kartą parodoje Lietuvoje dalyvių sąra&scaron;o reikėtų i&scaron;skirti University of Warwick ir Queen Mary University of London universitetus. Jie priklauso Russel Group, vienijančiai 24 geriausius Didžiosios Britanijos universitetus ir diplomas įgytas tokioje mokymo įstaigoje atverią daugelio įmonių duris. Parodos lankytojai taip pat galės susitikti su Olandijos, Danijos, &Scaron;veicarijos, Rusijos, Čekijos&nbsp; universitetų atstovais. Jau ne pirmą kartą į Lietuvą atvyksta Kinijos universitetų atstovų delegacija, pristatanti auk&scaron;tojo mokslo programas anglų kalba &scaron;ioje &scaron;alyje, o taip pat Kinijos stipendijų Taryba (China Scholarship Council).&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Pagrindinis ir vidurinis i&scaron;silavinimas</strong>. Jau daugelį metų&nbsp; moksleiviai ir jų tėveliai renkasi mokymąsi užsienio vidurinėse mokyklose kaip vieną i&scaron; geriausių būdų pasiruo&scaron;ti įstoti į pasaulyje žinomus universitetus. Parodoje turėsite galimybę susitikti&nbsp; su direktoriais ir darbuotojais tų Anglijos privačių ir valstybinių mokyklų, kuriose mokėsi arba mokosi moksleiviai i&scaron; Lietuvos: Sidcot School, Sherborne International, Taunton&nbsp; School, Liverpool College ir kitos. Ypatingai norisi i&scaron;skirti Plymouth college, kuriame mokosi ir treniruojasi Lietuvos &bdquo;auksine žuvele&ldquo; vadinama olimpinė plaukimo čempionė Rūta Meilutytė. Pirmą kartą Lietuvoje dalyvauja elitinės Anglijos mergaičių vidurinės mokyklos: Harrogate Ladies College, St. Francis College ir Adcote School for Girls. Apie galimybę įgyti vidurinį i&scaron;silavinimą taip pat papasakos JAV, Kanados, &Scaron;veicarijos privačių mokyklų atstovai.<br /> <strong>Profesinis i&scaron;silavinimas.</strong>&nbsp;Parodoje be auk&scaron;tojo (bakalauro, magistro) ir vidurinio mokslo, bus pristatomos įvairių sričių profesinio mokymo programos.&nbsp; Pavyzdžiui, Centennial College i&scaron; Kanados, siūlo daugiau nei 100 programų tokiose srityse kaip reklama, architektūra, kompiuterija, verslas, elektronika, aviacija, maisto gamyba bei technologija ir kitos.<br /> <strong>Užsienio kalbų kursai.</strong>&nbsp;Parodos metu pristatysime įvairias populiariausias stovyklų programas moksleiviams, kalbų kursus jaunimui ir suaugusiems, specialius kvalifikacijos kėlimo kursus įmonių vadovams, įvairių sričių specialistams.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Erasmus.&nbsp;</strong>Lietuvos &scaron;vietimo įstaigų darbuotojai galės susipažinti su Erasmus plus programa, kurią pristatys Erasmus Studentų tinklas ESN Lietuva.<br /> <strong>IELTS ir kt. egzaminai.</strong>&nbsp;Vyresniųjų klasių moksleiviams bus naudinga informacija apie IELTS egzaminą, kuris reikalingas norintiems studijuoti užsienyje; apie galimybę nelaikyti anglų kalbos valstybinio egzamino.&nbsp;<br /> Parodos metu lankytojai kviečiami registruotis ir dalyvauti seminaruose.&nbsp;<br /> <strong>12:00-12:45</strong>&nbsp;<strong>&ldquo;Bachelor and AP educations at LILLEBAELT in Denmark&rdquo; DANIJA</strong><br /> Apie nemokamo mokslo galimybes Danijoje<br /> <strong>13:00 &ndash; 13:45</strong>&nbsp;<strong>&ldquo;Applying to the University of Warwick&rdquo; ANGLIJA</strong><br /> Kaip įstoti į vieną i&scaron; geriausių Didžiosios Britanijos universitetų.<br /> <strong>14.00 - 14.45 &ldquo;Tilburg University: Learning to make the difference&rdquo; OLANDIJA</strong><br /> Tilburg universiteto atstovas papasakos apie Ekonomikos, Verslo, Teisės, Socialinių ir humanitarinių mokslų studijų programas.<br /> <strong>15.00 - 15.45 &ldquo;Education in Canada&rdquo; KANADA</strong><br /> Centennial College atstovė pristatys vidurinio ir profesinio i&scaron;silavinimo programas Kanadoje.<br /> &nbsp;<br /> <strong>18:00 &ndash; 18:45</strong>&nbsp;<strong>&bdquo;Plymouth College &ndash; the school of academic excellence and Olympic champions&rdquo;</strong><br /> Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ir Sporto departamento direktorė pristatys koledžą bei unikalią sportininkams skirtą programą, pagal kurią sudaromos sąlygos pasiekti geriausių rezultatų sporte ir moksle. Puikus pavyzdys &ndash; koledžo auklėtinė &ndash; olimpinė plaukimo čempionė Rūta Meilutytė.<br /> &nbsp;<br /> Su dalyvių sąra&scaron;u galima susipažinti&nbsp;tinklapyje:&nbsp;<a href="http://www.balticcouncil.org/lt/parodos-ir-seminarai/didziausia-specializuota-parod" target="_blank">www.balticcouncil.org/lt/<wbr>parodos-ir-seminarai/<wbr>didziausia-specializuota-parod</wbr></wbr></a><br /> <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>&nbsp;<br /> <strong>Specializuota &scaron;vietimo paroda&nbsp;</strong><strong>&bdquo;TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ DIENOS 2014&rdquo;</strong><br /> <strong>Rugsėjo 25 dieną Vilniuje</strong><br /> <strong>Parodos vieta:&nbsp; Vie&scaron;butis Radisson Blu Hotel Lietuva, Konferencijų centras, Konstitucijos pr. 20</strong><br /> <strong>Parodos darbo laikas: 11.00 &ndash; 19.00.</strong><br /> <strong>Įėjimas nemokamas.</strong></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr> PASKUBĖK! Iki registracijos į ERASMUS+ studijas pabaigos liko 3d.! - EFSA http://www.efsa.lt/paskubekikiregistracijos-ierasmus+-studijas-pabaigosliko-3d74346-1-1284.html http://www.efsa.lt/paskubekikiregistracijos-ierasmus+-studijas-pabaigosliko-3d74346-1-1284.html Primename, kad&nbsp;<strong>liko tik trys dienos</strong>&nbsp;iki registracijos&nbsp;<strong>Erasmus+</strong>&nbsp;studijoms užsienio universitetuose 2014&ndash;2015 m. m. pavasario semestrui pabaigos !<br /> Kviečiame visus&nbsp;<strong>Vilniaus universiteto</strong>&nbsp;studentus, norinčius ir apsisprendusius dalyvauti &nbsp;Erasmus+ studijose, pildyti elektroninę registracijos formą, kurią rasite:&nbsp;<a href="http://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/mainu-galimybes/erasmus-plus/studentams-plus" target="_blank">http://www.vu.lt/<wbr>tarptautiniai-rysiai/mainu-<wbr>galimybes/erasmus-plus/<wbr>studentams-plus</wbr></wbr></wbr></a><br /> <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr> <wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>Atrankoje dalyvauti galite, jeigu:<br /> &lt; &gt;Esate baigęs pirmą kursą (kai kurie fakultetai i&scaron;leidžia tik nuo 3 kurso)<!-- -->Norite ir esate apsisprendęs pavasario semestre (3- 5 mėn.) studijuoti užsienyje<!-- -->Esate pažangus bet kurios pakopos Vilniaus universiteto studentas<!-- -->Dabartinėje studijų pakopoje nesate i&scaron;naudojęs 12 mėn. Erasmus mobilumo&nbsp;limito (vientisųjų studijų studentams-24 mėn.).<!-- target="_blank"-->http://www.erasmus.tprs.vu.lt/<wbr>partneriai.<br /> <wbr><strong>Turite klausimų?</strong><br /> <br /> Kreipkitės į &nbsp;savo&nbsp;<a href="http://www.erasmus.tprs.vu.lt/admin/koord_public-LT.php" target="_blank">fakulteto Erasmus koordinatorių</a>&nbsp; (akademiniai klausimai: universiteto pasirinkimas, studijų programos atitikimas ir kt.)&nbsp;arba &nbsp;Erasmus mobilumo koordinatorę Editą Norvilaitę (bendra informacija, dokumentacija, registracijos anketos pildymas). </wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr>