EFSA RSS srautas http://www.efsa.lt EFSA naujienos Mon, 21 Apr 2014 12:30:42 GMT VU SA EF ataskaitinė rinkiminė konferencija jau balandžio 29 d - EFSA http://www.efsa.lt/vu-sa-ef-ataskaitinerinkiminekonferencija-jaubalandzio29-d74346-1-1194.html http://www.efsa.lt/vu-sa-ef-ataskaitinerinkiminekonferencija-jaubalandzio29-d74346-1-1194.html <strong>VU SA EF ataskaitinė rinkiminė konferencija jau balandžio 29 d.</strong><br /> <br /> <br /> Jau greitai, balandžio 29 dieną, įvyks VU SA EF ataskaitinė - rinkiminė konferencija!*<br /> <br /> Ataskaitinės &ndash; rinkiminės konferencijos metu rinksime:<br /> <br /> VU SA EF pirmininką.<br /> VU EF GAT koordinatorių.<br /> VU SA EF Valdybą.<br /> Atstovus į EF Tarybą.<br /> Atstovus į kitas EF institucijas.<br /> Atstovus į VU SA Parlamentą.<br /> Delegatus į VU SA ataskaitinę - rinkiminę konferenciją.<br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Savo gyvenimo apra&scaron;ymus (CV) ir motyvacinius lai&scaron;kus, norint kandidatuoti į pirmininko vietą siųskite el. pa&scaron;tu&nbsp;<a href="mailto:pirmininkas@efsa.lt" target="_blank">pirmininkas@efsa.lt</a>&nbsp;iki balandžio 22 dienos.<br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> Visi norintys studentai gali i&scaron;kelti savo kandidatūrą.<br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------------------<br /> *informacija bus papildyta. Apsilankykite EY atvirų durų dienoje! - EFSA http://www.efsa.lt/apsilankykiteey-atviru-duru-dienoje74346-1-1189.html http://www.efsa.lt/apsilankykiteey-atviru-duru-dienoje74346-1-1189.html <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/Failai/Naujienu foto/Lithuania ODD poster - A3-page-001.jpg" style="width: 750px; height: 1060px;" /><br /> <br /> <br /> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Jos vyks balandžio 8 d. ir 10 d., nuo 10 val. Registruotis reikia el. pa&scaron;tu:&nbsp;</span><a href="mailto:careers@lt.ey.com" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">careers@lt.ey.com</a> Café Scientifique diskusija Vilniuje: kas laukia gyvybės ateityje? Paleobiologinė perspektyva - EFSA http://www.efsa.lt/cafscientifique-diskusijavilniujekaslaukia-gyvybesateityjepaleobiologine-perspektyva74346-1-1188.html http://www.efsa.lt/cafscientifique-diskusijavilniujekaslaukia-gyvybesateityjepaleobiologine-perspektyva74346-1-1188.html <div> &Scaron;į ketvirtadienį, balandžio 3 d., 19 val., Vilniuje (&bdquo;Coffee Inn&ldquo;, Vokiečių g. 18) vie&scaron;ėsianti Caf&eacute;&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Scientifique kvies pasvarstyti, kas laukia gyvybės ateityje. Paleobiologinę perspektyvą klausytojams&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> pristatys Vilniaus universiteto lektorius, geologijos doktorantas Andrej Spiridonov.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Diskusijos tema &ndash; itin aktuali, juk žmonija &scaron;iuo metu egzistuoja viename i&scaron; pačių didžiausių aplinkos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> permainų laikotarpių per visą savo rū&scaron;ies istoriją (apie 200 tūkst. metų). Atsakyti į daugeliui rūpimą&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> klausimą &ndash; kas laukia gyvybės ateityje &ndash; sudėtinga neturint žinių apie pana&scaron;aus masto pokyčius, kurie&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> įvyko praeityje. Būtent paleobiologijos mokslo dėka, tokia perspektyva tampa įmanoma.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &bdquo;Laiko gelmės&ldquo; tyrimai rodo, kad mes, tęsdami aplinkos degradaciją, ateityje (galbūt) gyvensime&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> neanalogi&scaron;kose dabartinėms bei nuskurdintose ir homogenizuotose ekosistemose. Mūsų planetos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> atsistatymas iki prie&scaron; tai buvusios būsenos ir &bdquo;normalaus&ldquo; kelių paskutinių milijonų metų Žemės&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> funkcionavimo ritmo, veikiausiai užtruks mažiausiai kelias de&scaron;imtis, o gal ir &scaron;imtus tūkstančių metų.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Diskusijai susibūrę vilniečiai ir miesto svečiai neformalioje aplinkoje, prie puodelio kavos ar arbatos,&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> bus kviečiami gvildenti įvairias su paleontologija, evoliucija ir paleobiologine revoliucija susijusias&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> temas. Drauge su vakaro prane&scaron;ėju bus bandoma atsakyti, kokios gali būti &scaron;iuolaikinių mums įprastos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> aplinkos pokyčių pasekmės žmonėms bei visiems kietiems mūsų planetos organizmams, kas mūsų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> laukia ateityje, galiausiai &ndash; ar dar įmanoma i&scaron;gelbėti mūsų civilizaciją nuo aplinkos pokyčių skatinamo&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> žlugimo.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Baltijos pažangių technologijų instituto ir kavinių tinklo &bdquo;Coffee Inn&ldquo; organizuojamas renginių&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> ciklas &bdquo;Caf&eacute; Scientifique @ Coffee Inn&ldquo; skirtas visiems bendrauti mėgstantiems ir mokslu&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> kasdienybėje besidomintiems žmonėms. Tai &ndash; neformalios diskusijos kartu su žinomais Lietuvos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> mokslininkais, kurie yra pasirengę savo žiniomis dalintis su visuomene, o apie mokslą kalbėti įdomiai&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> ir suprantamai kiekvienam.</div> The European Central Bank (ECB) Closing Date for Applications: 28.03.2014 - EFSA http://www.efsa.lt/theeuropean-centralbank-ecbclosingdate-forapplications2803201474346-1-1187.html http://www.efsa.lt/theeuropean-centralbank-ecbclosingdate-forapplications2803201474346-1-1187.html <strong>The European Central Bank (ECB) Closing Date for Applications: 28.03.2014</strong><br /> <a href="http://bit.ly/1nzlaQl" target="_blank"><strong>http://bit.ly/1nzlaQl</strong></a><br /> &nbsp;<br /> Traineeship of six months, with the possibility of an extension to up to 12 months in the Directorate<br /> General Communications &amp; Language Services.<br /> &nbsp;<br /> Applicants should be students at the end of their studies or recent graduates with a bachelor&#39;s<br /> or master&rsquo;s degree in the field of communications, business administration, event management,<br /> public relations, international relations or related subject areas; „SPaUSK2“ – mums reikia Tavo nuomonės! - EFSA http://www.efsa.lt/spausk2mums-reikia-tavo-nuomones74346-1-1185.html http://www.efsa.lt/spausk2mums-reikia-tavo-nuomones74346-1-1185.html <div> &bdquo;SPaUSK2&ldquo; &ndash; klausimynas, kurio svarbiausi tikslai yra i&scaron;siai&scaron;kinti studentų nuomonę&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> apie studijų proceso kokybę ir socialinę aplinką Vilniaus universitete bei, atsižvelgiant į&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> apklausos rezultatus, suformuoti rekomendacijas, kurios bus pristatytos Vilniaus universiteto&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> administracijai. Užpildyti klausimyną užtruks ne ilgiau 7 minučių &ndash; www.spauskvu.lt.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &bdquo;Turėjome daugybę skirtingų apklausų, tačiau negalėjome gautų rezultatų palyginti&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> tarpusavyje, kaip ir negalėjome įvertinti realaus pokyčio, vykstančio kasmet. &Scaron;is klausimynas &ndash; tik&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> viena dalis didelės sistemos, bet tikiu, jog ji bus ypatingai svarbi. Viską planavome vadovaudamiesi&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> dviem principais &ndash; studentai privalo gauti atgalinį ry&scaron;į apie rezultatus ir mes turime užtikrinti, jog&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> surinkta nuomonė nenuguls į stalčių, bet įvyks realus pokytis. Surinktus rezultatus apsvarstysime&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Parlamente ir parengsime rekomendacijas Universitetui, kurios bus pristatytos balandžio pabaigoje&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> vyksiančiame Senato posėdyje. Po &scaron;io pristatymo ketiname detalesnius duomenis aptarti ir visuose&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> padaliniuose&ldquo;, &ndash; apie rezultatų panaudojimą kalbėjo VU SA prezidentė Inga Kalpakovaitė.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &bdquo;SPaUSK2&ldquo; (Studentų Pasitenkinimo Universiteto Studijų Kokybę Klausimynas) trumpinys&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> pasirinktas neatsitiktinai, jo mintis &ndash; dvejopa. Akronimu raginama spausti mygtuką, užpildyti&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> klausimyną ir kartu, parei&scaron;kus savo nuomonę, prisidėti prie studentams reikalingų pokyčių&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Universitete, &bdquo;spaudžiant&ldquo; universiteto administraciją.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &bdquo;SPaUSK2&ldquo; yra suderintas su VU vykdomais ir įvairiais kitais (pvz. Eurostudent) tyrimais.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Klausimynas parengtas kartu su sociologais, atsižvelgiant į kitų egzistuojančių tyrimų klausimynus,&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> siekiant i&scaron;vengti klausimų dubliavimo. Tyrimo metodologija leis lyginti gautus duomenis tarp&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> VU padalinių ir taip pat užtikrins galimybę sekti kasmetinį ar ilgalaikį pokytį. Tokią koncepciją&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> tiksliausiai atspindi Didžiosios Britanijos studentų sąjungos atliekama apklausa &bdquo;National Student&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Survey&ldquo;, kurioje dalyvauja Anglijos, Velso ir &Scaron;iaurės Airijos universitetų studentai.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> &Scaron;is klausimynas yra viena i&scaron; VU SA 2013 &ndash; 2018 m. strategijoje numatytos&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> priemonės &bdquo;Sukurti nuomonės surinkimo sistemą&ldquo; dalių. Daugiau apie VU SA strategiją galite rasti&nbsp;<a href="http://vusa.lt/strategija-vertybes-tikslai">http://vusa.lt/strategija-vertybes-tikslai</a></div> Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete buvo atliktas pirmo - antro kurso studentų mikroekonomikos ir matematikos dėstymo laikotarpio vertinimas - EFSA http://www.efsa.lt/vilniaus-universitete-ekonomikos-fakultetebuvo-atliktas-pirmoantrokursostudentu-mikroekonomikosir-matematikosdestymolaikotarpiovertinimas74346-1-1184.html http://www.efsa.lt/vilniaus-universitete-ekonomikos-fakultetebuvo-atliktas-pirmoantrokursostudentu-mikroekonomikosir-matematikosdestymolaikotarpiovertinimas74346-1-1184.html <span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13.3333px; color: rgb(80, 0, 80);">Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete buvo atliktas</span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13.3333px; color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;pirmo -</span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13.3333px; color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;antro kurso studentų</span><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13.3333px; color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;mikroekonomikos ir matematikos dėstymo laikotarpio vertinimas . I&scaron;analizavę tyrimo rezultatus pamatėme, jog daugelis nenori keisti esamos situacijos ir yra patenkinti vykdoma programa. Kas be ko, yra ir tokių, kurie mano, kad reikėtų &scaron;iek tiek subalansuoti darbo krūvį, kad užtektų laiko įsigilinti ir tinkamai suvokti abu dalykus. Taigi, vykdoma programa (mokymas dviem srautais) pokyčių nereikalauja. Dėkojame visiems užpildžiusiems anketą!</span> VU EF Naujienlaiškis Nr. 3 - EFSA http://www.efsa.lt/vu-ef-naujienlaiskis-nr374346-1-1183.html http://www.efsa.lt/vu-ef-naujienlaiskis-nr374346-1-1183.html <span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px;">Naujasis VU EF Naujienlai&scaron;kio numeris jau Jūsų grupės el. pa&scaron;te. Tai puiki galimybė sužinoti kar&scaron;čiausias fakulteto naujienas jau dabar.</span><br style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px;" /> <br style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px;" /> <span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px;">Visi norintys pasiskaityti naujienlai&scaron;kį galite jį rasti&nbsp;</span><a href="http://www.efsa.lt/failai/Failai/VU EF Naujienlaiškis Nr. 3.pdf"><font color="#e67817" face="Arial, sans-serif"><span style="line-height: 15.600000381469727px;">čia</span></font></a><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 15.600000381469727px;">.&nbsp;</span> Bakalauro ir Magistro studijų studentai kviečiami dalyvauti VU EF SMD konferencijoje - EFSA http://www.efsa.lt/bakalauroir-magistro-studijustudentaikvieciamidalyvautivu-ef-smdkonferencijoje74346-1-1179.html http://www.efsa.lt/bakalauroir-magistro-studijustudentaikvieciamidalyvautivu-ef-smdkonferencijoje74346-1-1179.html <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"> Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija organizuoja mokslinę konferenciją, kuri vyks&nbsp;<b>2014 m. balandžio mėn. 30 d</b>. ir kviečia&nbsp;bakalauro ir magistro studijų studentus teikti straipsnius.</p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"> Konferencijos tikslas yra paskatinti studentus įsitraukti į mokslinę bendruomenę, aktyviau dalyvauti&nbsp;moksliniuose tyrimuose. Konferencijos metu studentai raginami pristatyti savo straipsnius aktualiomis ekonomikos ir vadybos mokslams tematikomis. Straipsniai gali būti rengiami remiantis tyrimais, kurie atlikti studentams ra&scaron;ant baigiamuosius ar kursinius darbus.</p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"> <strong>Konferencijos prane&scaron;imų tematikos sritys:</strong></p> <ul style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"> <li style="margin-left: 15px;"> <strong>Ekonomika</strong></li> <li style="margin-left: 15px;"> <strong>Vadyba ir verslo administravimas</strong></li> </ul> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"> Straipsnius būtina atsiųsti el. pa&scaron;to adresu&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:smd@efsa.lt" style="color: rgb(17, 85, 204);" target="_blank">smd@efsa.lt</a></span></strong>&nbsp;iki&nbsp;<strong>2014 m. balandžio mėn. 23 d.</strong>&nbsp;Straipsniai bus recenzuojami, o atrinkti darbai publikuojami Studentų mokslinės draugijos konferencijos darbų rinkinyje.</p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"> Konferencijos vieta: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, II r.).</p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"> <strong>Dalyvių registracija: dalyviai registruotis gali iki 2014 m. balandžio mėn. 23 d. atsiųsdami visą straipsnį.</strong></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;"> <strong><em>Dalyvio mokesčio nėra.</em></strong></p> „Verslo Asistentas“ prisijunkite ir Jūs! - EFSA http://www.efsa.lt/versloasistentasprisijunkite-ir-jus74346-1-1178.html http://www.efsa.lt/versloasistentasprisijunkite-ir-jus74346-1-1178.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&bdquo;Saulėtekio slėnis&ldquo; mokslo ir technologijų parkas &scaron;.m. kovo 18 dieną organizuoja konsultacinį projekto &bdquo;Verslo&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas&ldquo; renginį, skirtą visiems&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ketinantiems pradėti verslą.&nbsp;</span><br /> <br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Jūs turite unikalią galimybę NEMOKAMAI dalyvauti projekto renginyje, kurio metu sužinosite daugiau apie galimybes &nbsp;pradėti naują verslą, kartu su bendraminčiais diskutuoti kūrybinėse dirbtuvėse, gausite patarimų ir gerosios praktikos &nbsp;pavyzdžių i&scaron; profesionalių verslo konsultantų!&nbsp;</span><br /> <br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">I&scaron;ankstinė registracija:&nbsp;</span></span><a href="http://goo.gl/ZOqv8E" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">http://goo.gl/ZOqv8E</span></span></a></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">PROGRAMA &ndash; kovo 18 d.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">VU MKIC konferencijų salė &ndash; Saulėtekio al. 5, Vilnius&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 09:30 &ndash; 10:00 Registracija. Rytinė kava - arbata.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 10:00 &ndash; 10:20 Verslo asistentas - TAVO verslui!&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ligita Valalytė, Projektų vadovė l.e.p.direktorė, V&scaron;Į &bdquo;Technopolis&ldquo;.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 10:20 &ndash; 10:40 Kūrybi&scaron;kumo ir inovacijų svarba &scaron;iuolaikiniame versle.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Laurynas Bra&scaron;kus, Inovacijų konsultantas, V&scaron;Į &bdquo;Saulėtekio slėnis&ldquo;.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 10:40 &ndash; 11:00 Finansinės priemonės verslo pradžiai ir plėtrai.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Asta Kraujalytė, Marketingo vadybininkė, UAB &bdquo;Investicijų ir verslo garantijos&ldquo;.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 11:00 &ndash; 11:20 Verslumo skatinimo fondas &ndash; praktiniai patarimai.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tomas Valauskas, ES projektų skyriaus vadovas, Lietuvos centrinė kredito unija.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 11:30 &ndash; 12:00 Pietūs&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 12:00 &ndash; 12:20 Verslo kelias nuo mažiausių lazerių iki narkotikų aptikimo.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Evalda Pabrėža, &bdquo;Integrated Optics&ldquo; ir &bdquo;ATO ID&ldquo; technologinių startuolių įkūrėjas.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 12:20 &ndash; 12:40 Kaip lietuvi&scaron;kos atliekos atsidūrė Honkonge?&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Andrius Gurskis, &bdquo;AVAGO&ldquo; direktorius.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 12:40 &ndash; 13:00 Misijos &bdquo;Lituanica 80&ldquo; kelias į kosmosą!&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vidmantas Tomkus, &bdquo;Lietuvos kosmoso asociacijos&ldquo; direktorius.&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; 13:00 &ndash; 14:00 Nemokamos individualios konsultacijos renginio dalyviams:&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Verslo steigimo klausimais,&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Verslo aplinkos teisiniais aspektais,&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Juridinio asmens vidaus valdymo patarimais,&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Praktinė ir konsultacinė pagalba dalyvaujant versle.&nbsp;</span><br /> <br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Dėl detalesnės informacijos ir nemokamų konsultacijų laiko bei temų pra&scaron;ome kreiptis el. pa&scaron;tu&nbsp;</span><br /> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">laurynas.braskus@sunrisevalley.lt arba telefonu 8(698)10072.&nbsp;</span></span></p> The application process for BUSINESS STRATEGY HACKATHON 2014 has officially started! - EFSA http://www.efsa.lt/theapplicationprocessforbusiness-strategy-hackathon2014-hasofficially-started74346-1-1177.html http://www.efsa.lt/theapplicationprocessforbusiness-strategy-hackathon2014-hasofficially-started74346-1-1177.html <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: BrandonGrotesqueRegularRg, PTSansRegular; font-size: 14px; line-height: 20px;"><span style="background-color: rgb(255, 240, 245);">Civitta is launching the annual business case competition for students from a range of countries, universities and disciplines. </span>This competition will take two days, require good analytical skills, a sharp mind, and the desire to participate and compete.<br /> more information:</span></span><br /> http://civitta.com/en/hackathon/