EFSA RSS srautas http://www.efsa.lt EFSA naujienos Mon, 30 Mar 2015 08:37:24 GMT VU EF studentai kviečia visus Lietuvos moksleivius susipažinti su fakultetu! - EFSA http://www.efsa.lt/vu-ef-studentaikvieciavisuslietuvos-moksleiviussusipazintisu-fakultetu74346-1-1325.html http://www.efsa.lt/vu-ef-studentaikvieciavisuslietuvos-moksleiviussusipazintisu-fakultetu74346-1-1325.html <div> Sveiki Lietuvos Moksleiviai!</div> <div> &nbsp;</div> <div> 2015 m. balandžio 14 d. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentai kviečia visus&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Lietuvos moksleivius, kuriems rūpi jų ir &scaron;alies ateitis, susipažinti su Vilniaus universiteto&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ekonomikos fakultetu (VU EF) &quot;i&scaron; kitos pusės&quot;.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Studentai bus supažindinti vyresniųjų kolegų studentų su Ekonomikos fakultetu, studijų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> galimybėmis čia, turės progos pamatyti dalį studenti&scaron;ko gyvenimo ypatumų, pabendrauti su&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> dėstytojais, sudalyvauti konkursuose bei pramogose.<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Registracija iki balandžio 12 d. adresu http://goo.gl/forms/i1e2krtwM7&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Daugiau informacijos adresu www.ef.vu.lt&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Nepraleisk &scaron;anso atvykti ir sužinoti daugiau, griebk klasioką ar net visą klasę drauge ir pirmyn į&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Vilnių &ndash; nes studijos Ekonomikos fakultete - žinių pamatas sėkmingai karjerai kurti.</div> VU SA: Studentai neturi būti atsakingi už sistemines švietimo problemas - EFSA http://www.efsa.lt/vu-sastudentaineturi-buti-atsakingiuz-sistemines-svietimo-problemas74346-1-1318.html http://www.efsa.lt/vu-sastudentaineturi-buti-atsakingiuz-sistemines-svietimo-problemas74346-1-1318.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <br /> &Scaron;vietimo ir mokslo ministerijos (&Scaron;MM) užmojai sugrąžinti dalį valstybės lė&scaron;ų apmokestinant studentus, nutraukusius studijas per pirmąjį savo studijų semestrą, neprivers abiturientų atsakingiau rinktis kur stoti, savo kreipimesi į ministrą Dainių Pavalkį ir premjerą Algirdą Butkevičių teigia Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA).</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Siūlomame Vyriausybės nutarimo projekte siekiama užtikrinti, jog valstybės biudžeto lė&scaron;os, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamuose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis būtų grąžinamos į &scaron;alies biudžetą, kai asmenys nutraukia studijas savo noru, nei&scaron;skiriant atvejų, kai asmenys nutraukia studijas per pirmąjį studijų semestrą, kaip buvo iki &scaron;iol. Tokia tvarka, anot ministerijos, turėtų paskatinti būsimus ir esamus studentus atsakingiau rinktis savo studijas ir veiksmingiau panaudoti valstybės lė&scaron;as.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Vis dėlto, studentų atstovai atkreipia dėmesį, jog abiturientams, renkantis studijas, nėra sukuriamos visos galimybės gauti tinkamą ir kokybi&scaron;ką informaciją tiek apie studijų programas, tiek apie auk&scaron;tąsias mokyklas tam, kad jie galėtų apgalvotai priimti sprendimą, o atsakomybė ir vėl permetama studentams, nors problemos egzistuoja ne dėl individualių, o sisteminių priežasčių.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> &bdquo;Auk&scaron;tųjų mokyklų atskaitomybė visuomenei, numatyta Mokslo ir studijų įstatyme, nėra užtikrinama. Dažnai neskelbiamos i&scaron;orinių vertinimų i&scaron;vados, studentų atsiliepimai apie studijų programas ir net informatyvūs programų apra&scaron;ai, i&scaron; kurių abiturientai galėtų spręsti apie jų turinį. Negana to, Valstybės kontrolės i&scaron;vados parodė, jog daugybę pinigų kainavusi profesinio orientavimo sistema efektyviai veikia tik nedaugelyje vidurinio lavinimo įstaigų, todėl mokiniai negauna tinkamų profesionalių konsultacijų, galinčių padėti apsispręsti karjeros pasirinkimo klausimais&ldquo;, &ndash; dėsto VU SA prezidentas Andrius Uždanavičius.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Kreipimesi į ministeriją taip pat pažymima, jog &scaron;vietimo sistemoje vis dar akivaizdžiai trūksta lankstumo &ndash; abiturientai, turėdami galimybę bendrojo priėmimo sistemoje i&scaron;dėlioti nemažą skaičių pasirinkimų, vėliau niekaip negali nulemti savo studijų eigos. Dažnai studijų programos struktūra yra pakankamai griežta, nepaliekama laisvė pačiam susidaryti savo studijuojamos programos planą ir pasirinkti labiausiai tinkamus dalykus, o perėjimas i&scaron; vienos studijų programos į kitą, i&scaron;laikant valstybės finansuojamą vietą, i&scaron;lieka stipriai apribotas.<br /> <br /> &Scaron;altinis: <a href="http://vusa.lt/vu-sa-studentai-neturi-buti-atsakingi-uz-sistemines-svietimo">ČIA</a></p> Įvyko VU EF Boulingo turnyras - EFSA http://www.efsa.lt/ivykovu-ef-boulingo-turnyras74346-1-1314.html http://www.efsa.lt/ivykovu-ef-boulingo-turnyras74346-1-1314.html <strong>Įvyko VU EF Boulingo turnyras</strong><br /> <br /> Vakar, gruodžio 10 dieną, įvyko VU EF boulingo turnyras. I&scaron; viso turnyre dalyvavo net 12 komandų. Viena i&scaron; jų buvo dėstytojų, kurie puikiai pasirodė ir liko ketvirti. Džiaugiamės, kad dėstytojai prisidėjo prie &scaron;io puikaus vakaro praleisto drauge. Pirmą vietą turnyre užėmė komanda &bdquo;Narikai&ldquo;, antrą vietą užėmė komanda &bdquo;Pim Pals&ldquo;, o trečią vietą &ndash;&nbsp;&bdquo;Eržilai ir jų ciolė&ldquo;.<br /> Vakaras tikrai buvo labai linksmas, netrūko juoko, geros nuotaikos bei palaikymo ir džiaugsmo &scaron;ūksnių. Dėkojame visiems dalyvavusiems!<br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/10_1.JPG" style="width: 400px; height: 300px;" /> Tarptautinė žmonių su negalia diena - EFSA http://www.efsa.lt/tarptautinezmoniu-su-negaliadiena74346-1-1310.html http://www.efsa.lt/tarptautinezmoniu-su-negaliadiena74346-1-1310.html <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Gruodžio mėnesį Vilniaus universitete jau antrus metus i&scaron; eilės bus minima Tarptautinė žmonių su negalia diena. Renginiai &scaron;įkart truks dvi dienas.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Gruodžio 2 d.</strong>&nbsp;VU SA programos &bdquo;Be etikečių&ldquo; organizuojamas renginys &bdquo;Ten pat, bet kitaip&ldquo; suteiks galimybę pažinti Universitetą kitomis juslėmis &ndash; taip, kaip jį jaučia studentai, turintys fizinę negalią.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> 14:30 - 16:00 Paskaita &quot;Lietuvių gestų kalbos vartojimas auk&scaron;tosiose mokyklose&quot;</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Paskaitą ves Surdologijos centro darbuotojos A. Zabulionytė ir I. Mikalauskaitė. I&scaron; gestų kalbos vertėjaus &scaron;io centro vertėjos. Be abejo, galėsite sužinoti atsakymus į jums rūpimus klausimus apie gestų kalbą, Surdologijos centro veiklą, kurtumą.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> 16:30 - 18:00 Kūrybinės dirbtuvės &quot;Neregimas pasaulis&quot;</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Aklieji žmonės gyvena savo jutiminių vaizdinių susikurtame pasaulyje, kuris labai skiriasi nuo regimojo. Siekiant suartinti &scaron;iuos du pasaulius ir paskatinti abipusį bendravimą, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurios meninės rai&scaron;kos metodų pagalba padeda atskleisti uždangą į &scaron;į paslaptingą &bdquo;Neregimą pasaulį&ldquo; ir geriau suvokti aklojo gyvenimą tamsoje.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Dirbtuvių metu būtina turėti skarelę ar kitą akių dangalą.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Vietų skaičius ribotas, registracijos nuoroda:&nbsp;<a href="http://goo.gl/forms/ZosgwwYHVV" style="text-decoration: none; color: rgb(103, 155, 194);">http://goo.gl/forms/ZosgwwYHVV</a></p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Abu renginiai vyks VU Centrinių rūmų 239 auditorijoje.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Renginiai nemokami ir atviri visuomenei.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <strong>Gruodžio 3 d.</strong>&nbsp;Konferencija &bdquo;Jaunų žmonių su negalia įtraukimas į Lietuvos &scaron;vietimo sistemą&lsquo;14&ldquo;</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Konferencija vyks jau antrus metus i&scaron; eilės. &Scaron;iųmetės konferencijos metu bus siekiama atsispirti nuo praeitais metais i&scaron;keltų problemų ir kalbama apie tai, kokių konkrečių veiksmų turima imtis, kad studentų su specialiaisiais poreikiais situacija auk&scaron;tosiose mokyklose pagerėtų. Diskusijoms bus kviečiama plati auditorija svečių: nuo VU bendruomenės narių ir kitų auk&scaron;tųjų mokyklų atstovų, iki suinteresuotųjų organizacijų bei valstybinių institucijų atstovų. Konferencija bus rengiama platesniu, ne tik Vilniaus universiteto mastu &ndash; planuojama renginį transliuoti tiesiogiai internetu.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Konferencijos dalyvius pra&scaron;ome registruotis.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Laikas: 15:00 val.</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> Vieta: Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) Saulėtekio al. 5</p> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <font color="#679bc2">Registracija į konferenciją</font></p> <p style="margin: 1em 0px; color: rgb(98, 107, 100); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 247);"> <a href="https://docs.google.com/forms/d/1ylihcx9HAjwbn6JqaVXXpIHh15G2i0VKhhxveL1TiDM/viewform?usp=send_form"><img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/plakatas su negalia postui.png" style="width: 750px; height: 1062px;" /></a></p> Įvyko Saulėtekio sveikatingumo diena - EFSA http://www.efsa.lt/ivykosauletekio-sveikatingumodiena74346-1-1304.html http://www.efsa.lt/ivykosauletekio-sveikatingumodiena74346-1-1304.html <span style="font-size: 14px;"><strong>Įvyko Saulėtekio sveikatingumo diena</strong></span><br /> <br /> Lapkričio 5 dieną Ekonomikos fakultete įvyko Saulėtekio sveikatingumo diena. &Scaron;ios dienos metu vyko trys labai įdomios ir svarbios mums akcijos bei paskaitos. Tokios kaip kraujo donorystė, kurios metu visi turėjo galimybę paaukoti dalelę savęs ir galbūt kažkam i&scaron;gelbėti gyvybę. Taip pat visi galėjo pasidaryti ŽIV testą ir pasitikrinti regą. Labai smagi ir informatyvi buvo žinių vedėjos Vlados Musvydaitės paskaita, kurioje ji papasakojo apie save, ai&scaron;ku, nepamir&scaron;tant ir sporto.<br /> Tikimės, kad &scaron;i diena Jums ne tik patiko, bet ir buvo naudinga.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/12_1.JPG" style="width: 500px; height: 333px;" /> Įvyko "Saulėtekio jėgos turnyras" - EFSA http://www.efsa.lt/ivykoquotsauletekio-jegosturnyrasquot74346-1-1303.html http://www.efsa.lt/ivykoquotsauletekio-jegosturnyrasquot74346-1-1303.html Spalio 30 dieną VU Sveikatos ir sporto centre įvyko &quot;Saulėtekio jėgos turnyras&quot;. Net 13 VIlniaus universiteto stipruolių dalyvavo prisitraukimų, atsispaudimų lygiagretėse, pritupimų ir &scaron;tangos spaudimo rungtyse. Varžybos trūko netikėtai ilgai - net 2,5 valandos. VU SA EF tikisi, kad dalyviai puikiai praleido laiką su savo bendraminčiais ir įrodė, kas yra stipriausi!&nbsp;<br /> <br /> Varžybų protokolą galite rasti <a href="http://www.efsa.lt/failai/varzybu protokolas.doc">ČIA<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/v1.jpg" style="width: 750px; height: 563px;" /></a> Dailės terapijos programa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namuose - EFSA http://www.efsa.lt/dailes-terapijosprograma-vilniaus-sutrikusio-vystymosikudikiuglobos-namuose74346-1-1302.html http://www.efsa.lt/dailes-terapijosprograma-vilniaus-sutrikusio-vystymosikudikiuglobos-namuose74346-1-1302.html <h1> Dailės terapijos programa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių globos namuose</h1> Dailės terapijos programa &ndash; tai savanoriavimo programa, kurioje dalyvauja įvairių profesijų žmonės, nutarę dalį savo laisvalaikio skirti bendravimui su vaikais, augančiais kūdikių globos namuose. &Scaron;is bendravimas vyksta pasitelkiant dailės terapijos metodus. Daug svarbių žmogaus jausmų, minčių ir i&scaron;gyvenimų yra pasąmoningi, ir jie lengviau i&scaron;rei&scaron;kiami ne žodžiais, o per pie&scaron;inius, lipdinius, kitus meno kūrinius, būtent čia į pagalbą ateina dailės terapija. Toks pasąmonės dalykų perkėlimas į realų pasaulį, jų virtimas apčiuopamais kūriniais vaikui padeda geriau suvokti i&scaron;gyvenimus ir spręsti su jais susijusias problemas. Dailės terapija vaikams leidžia i&scaron;reik&scaron;ti jausmus, geriau suvokti save ir savo vidinį pasaulį, ugdo emocinį atsparumą; praplečia vaiko jutimų patirtį, lavina motoriką, vaizduotę ir kūrybingumą; vysto pažintines funkcijas; skatina bendravimą, kalbinę rai&scaron;ką.<br /> <strong>Užsiėmimų tikslas:</strong>naudojant dailės terapijos metodus bei bendraujant su vaikais padėti jiems ugdyti pilnaverčius tarpusavio santykius, susivokti savo jausmuose, i&scaron;mokti tvarkytis su neigiamomis emocijomis, lavinti vaikų vaizduotę, mąstymą, savaranki&scaron;kumą, bendravimo įgūdžius, padėti i&scaron;reik&scaron;ti save.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Uždaviniai:</strong><br /> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bendrauti su vaikais, parodyti jiems dėmesį, sukurti turiningą laiko leidimo būdą;<br /> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lavinti naujų žodžių i&scaron;mokimą, atmintį, dėmesio sukaupimą, kūrybingumą;<br /> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Padėti įsisavinti socialines normas, vaidmenis bei jų reik&scaron;mę, perduoti gamtos ir visuomenės dėsnius, tradicijas;<br /> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Padėti vaikams įveikti baimes, sunkius i&scaron;gyvenimus, i&scaron;mokyti priimtinų elgesio būdų;<br /> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Padėti vaikams įsisąmoninti tiek teigiamus, tiek neigiamus savo jausmus bei emocijas;<br /> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skatinti pasitikėjimą savimi, atsparumą stresui;<br /> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skatinti vaikus kurti pasitikėjimu grįstus tarpusavio santykius, atkurti pasitikėjimą suaugusiais.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Metodai:</strong>užsiėmimus veda dailės terapijos vedėja-savanorė, kuri koordinuoja ir prižiūri užsiėmimo eigą. Kiekvienas užsiėmimas turi temą, pagal kurią vaikai pie&scaron;ia, tapo, lipdo, klijuoja ir pan. Vaikai skatinami laisvai reik&scaron;ti save, pasirinkti, ką ir kaip vaizduoti. Užsiėmimuose dalyvauja tiek pat savanorių, kiek grupėje yra vaikų. Savanoriai kalbina vaikus, skatina juos pasakoti apie tai, ką pavaizdavo. Yra pabrėžiamas santykis 1:1, vienas savanoris bendrauja su vienu vaiku.&nbsp; Siekiama, kad su vienu vaiku bendrautų 1 &ndash; 2 savanoriai, tarp jų užsimegztų ry&scaron;ys. Tai skatina abipusį pasitikėjimą, geresnį vaiko pažinimą.<br /> Grupėje yra susiformavę keletas ritualų, kurie yra atliekami kiekvieną kartą. Tai pasisveikinimas sustojus į ratą, kuriame pasisveikinama su kiekvienu užsiėmimo dalyviu. Taip pat užsiėmimų pabaigoje yra paliekama laiko laisvam savanorio ir vaiko bendravimui, kiekviena diada užsiima labiausiai vaikui tinkančia ir patinkančia veikla: skaito knygeles, konstruoja, vaidina, žaidžia kamuoliu ir pan. Galiausiai užsiėmimo pabaigą vainikuoja atsisveikinimas sustojus į ratą, su vaikais atsisveikinama iki kitos savaitės.<br /> Be to,&nbsp; stengiamasi, kad vieną kartą per mėnesį savanoriai susirinktų į paramos grupę, kurioje jie aptaria dailės užsiėmimų metu kilusius klausimus bei problemas, su kuriomis teko susidurti.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Užsiėmimo trukmė:</strong>1 val. Užsiėmimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 8.30 val.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Užsiėmimų vedėja ir koordinatorė:</strong>vaikų psichologė Anna Sokolčuk, mob. tel. 8 650 19433. el. p. miklasevskajaanna@yahoo.co.uk<br /> &nbsp; Savaitė su Erasmus PRAKTIKANTAIS - EFSA http://www.efsa.lt/savaitesu-erasmuspraktikantais74346-1-1300.html http://www.efsa.lt/savaitesu-erasmuspraktikantais74346-1-1300.html <div> <img alt="" src="http://www.efsa.lt/failai/Skelbimas susitikimui su praktikantais_bendras-page-001.jpg" style="width: 750px; height: 971px;" /></div> Kviečiame dalyvauti SMD mokslinėje konferencijoje - EFSA http://www.efsa.lt/kvieciamedalyvautismdmokslineje-konferencijoje74346-1-1296.html http://www.efsa.lt/kvieciamedalyvautismdmokslineje-konferencijoje74346-1-1296.html <div> Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija organizuoja kasmetinę&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> mokslinę konferenciją, kaskart suburiančią visus smalsiausius ir turinčius, ką pasakyti&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> visuomenei, fakulteto studentus. &Scaron;iais metais renginys vyks 2014 m. lapkričio mėn. 20 d., tad&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> kviečiame bakalauro ir magistro studijų studentus teikti straipsnius arba ateiti palaikyti savo draugų&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> ir pasiklausyti įdomių prane&scaron;imų.<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Konferencijos tikslas yra paskatinti studentus įsitraukti į mokslinę bendruomenę, aktyviau&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> dalyvauti moksliniuose tyrimuose. Renginio metu studentai kviečiami pristatyti savo straipsnius&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> aktualiomis ekonomikos ir vadybos mokslams tematikomis. Straipsniai gali būti rengiami remiantis&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> tyrimais, kurie atlikti studentams ra&scaron;ant baigiamuosius ar kursinius darbus.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px;"><strong>Konferencijos prane&scaron;imų tematikos sritys:</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>&bull; Ekonomika</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>&bull; Vadyba ir verslo administravimas</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Renginio organizatoriai kviečia studentus registruotis ir teikti prane&scaron;imų santraukas (iki 200 žodžių)&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> iki <strong>2014 m. lapkričio mėn. 14 d.</strong> Prane&scaron;imų santraukas pra&scaron;ome siųsti el. pa&scaron;tu: smd@efsa.lt<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Konferencijos vieta: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, II r.).</div> <div> &nbsp;</div> <div> Dalyvių registracija: d<strong>alyviai registruotis gali iki 2014 m. lapkričio mėn. 14 d. atsiųsdami&nbsp;</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>straipsnio santrauką ir visą straipsnį.</strong> Dalyvių darbai bus recenzuojami, o atrinkti darbai&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> publikuojami Studentų mokslinės draugijos konferencijos darbų rinkinyje. Reikalavimus&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> straipsniams galite rasti VU SA EF tinklapyje: http://www.efsa.lt/smd/?p=16 .&nbsp;<br /> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Dalyvio mokesčio nėra.&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>I&scaron;kilus klausimams ra&scaron;ykite adresu smd@efsa.lt</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Iki susitikimo SMD&lsquo;14 mokslinėje konferencijoje!</div> KVIEČIAME STUDENTUS DALYVAUTI RAŠINIŲ KONKURSE - EFSA http://www.efsa.lt/kvieciamestudentusdalyvautirasiniukonkurse74346-1-1295.html http://www.efsa.lt/kvieciamestudentusdalyvautirasiniukonkurse74346-1-1295.html <h1 class="mt10" style="margin: 20px 0px 0px; font-family: arial; font-size: 16px; color: rgb(102, 102, 102); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-transform: uppercase; line-height: 15px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> KVIEČIAME STUDENTUS DALYVAUTI RA&Scaron;INIŲ KONKURSE</h1> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia; line-height: 15px;" /> <div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl00_ctl04_label" class="ms-rtestate-field" id="ctl00_PlaceHolderMain_ctl00_ctl04__ControlWrapper_RichHtmlField" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia; line-height: 15px; display: inline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <img alt="rasiniu-konkursas.png" class="ms-rtePosition-2" src="http://www.regula.lt/SiteAssets/Puslapiai/naujienos/2014-metai/2014-10/kvieciame-studentus-dalyvauti-rasiniu-konkurse/rasiniu-konkursas.png" style="border: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 5px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; float: right; width: 392px; background: transparent;" />Komisija, siekdama paskatinti akademinį jaunimą aktyviau domėtis energetikos sektoriaus aktualijomis, taip pat susipažinti su Komisijos vykdoma veikla, pirmą kartą auk&scaron;tųjų ir auk&scaron;tesniųjų mokyklų studentams organizuoja ra&scaron;inių konkursą &bdquo;Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija &ndash; koks jos vaidmuo mano gyvenime?&ldquo;.<br /> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">Konkurso tikslai:</strong><br /> - Skatinti studentus domėtis savo teisėmis energetikos, t. y. &scaron;ilumos, gamtinių dujų, elektros, atsinaujinančių i&scaron;teklių bei geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo, srityje bei reik&scaron;ti savo nuomonę minėtais klausimais.<br /> - Gilinti studentų supratimą apie Komisijos veiklą, priimamų sprendimų aktualumą, jų įgyvendinimo ypatumus bei svarbą visuomenės gyvenimui.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">Geriausius darbus pateikusiems studentams bus pasiūlyta galimybė atlikti nemokamą praktiką Komisijoje.</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-decoration: underline; background: transparent;">Laukiame ra&scaron;inių nuo 2014 m. spalio 15 d. iki 2014 lapkričio 14 d.,&nbsp;</span>juos pra&scaron;ome pateikti el. pa&scaron;tu&nbsp;<a href="mailto:rastine@regula.lt" style="color: rgb(201, 132, 0);">rastine@regula.lt</a>.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrojo informacijos centro vyresniąją specialistę Iloną Baronienę el. p.&nbsp;</em><a href="mailto:ilona.baroniene@regula.lt" style="color: rgb(201, 132, 0);"><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">ilona.baroniene@regula.lt</em></a><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">&nbsp;arba telefonu (8 5) 213 4528.</em></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; line-height: 1.6; text-align: justify; background: transparent;"> <em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">Detalią informaciją apie konkurso sąlygas, reikalavimus ra&scaron;iniams bei prizus galite rasti&nbsp;</em><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;"><a href="http://www.regula.lt/Puslapiai/vartotojams/rasiniu-konkursas-aukstuju-ir-aukstesniuju-mokyklu-studentams.aspx" style="color: rgb(201, 132, 0);" target="_blank"><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">čia</em></a></strong><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; background: transparent;">.&nbsp;</em></p> </div>